Každá obec a mesto má svoje miesto na mape Slovenska tvorenej deťmi

Školský servis, 20. februára 2018 11:52

Ornamentálna mapa je školský projekt, ktorý spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov.

Bratislava 20. februára (SkolskyServis.sk) - Medzinárodný školský projekt pre vyučovanie výtvarnej výchovy, etickej a hudobnej výchovy - Ornamentálna mapa otvorila tlačová konferencia v sídle Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Foto: PaedDr. Adela Melišeková DojčanováProstredníctvom mapy sú deti obohatené i z hľadiska kultúry a fonológie slovenského jazyka. Projekt obohacuje i vyučovanie Vlastivedy, či Prírodovedy, keďže zmení žiakov na etnológov a kartografov s možnosťou zasiahnuť do tvorby digitálnych máp, a tiež na vlastnej koži pochopiť čo to je kultúra svojho mesta/obce.

Projekt popri pochopeniu vlastnej kultúry vizuálnym vnímaním ornamentov, prirodzenie vedie i k skúmaniu odtienkov slovenského jazyka z hľadiska jednotlivých nárečí, čím stimuluje fonologické schopnosti detí a pomôže obsiahnuť šírku spektra otázok, ktoré sa k tejto téme vzťahujú, a tiež rôznorodosť prístupov, koncepcií a názorov. Prostredníctvom aktivít projektu Ornamentálna mapa Slovenska sa u detí rozvíja, podporuje a stimuluje fonologické uvedomovanie si slovenského jazyka. Vychádzame z predpokladu, že fonologické schopnosti spolu s vizuálnym vnímaním, majú vplyv na nadobúdanie elementárnej gramotnosti detí. V podmienkach spoločenských zmien, ako je migrácia obyvateľstva a riešenia národnostných otázok sa stávajú v našich podmienkach často skloňovanou témou. Ich využitie je viacstranné, a to nielen vo vzťahu k zainteresovaným kategóriám, ale tiež k celej spoločnosti.Projekt spája deti a dospelých i za hranicami Slovenska, čím táto iniciatíva za kultúrnejšie Slovensko nadobúda medzinárodný charakter.

Projekt pre školy je súčasťou Roka Európskeho kultúrneho dedičstva 2018.


Prihlásiť sa môžete do 20.3.2018 na www.tatrin.sk .

SkolskyServis.sk informovala PaedDr. Adela Melišeková Dojčanová
Téma TASR