Katolícku univerzitu v Ružomberku dočasne povedie Jozef Jarab

TASR, 9. mája 2014 15:18

Hlasovaním o tom dnes rozhodol Akademický senát KU.

Ružomberok 9. mája (TASR) – Katolícku univerzitu (KU) v Ružomberku dočasne povedie po odstúpení rektora Tadeusza Zasepu od 1. júna 2014 rektor Kňazského seminára Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí Jozef Jarab. Hlasovaním o tom dnes rozhodol Akademický senát KU. TASR to potvrdil Jozef Jarab.
Na snímke pohľad na novú budovu Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku 24. septembra 2013. Foto: Oliver Ondráš/TASR


Akademický senát univerzity zároveň rozhodol, že riadne voľby rektora KU sa uskutočnia 10. júna. „Chcem pomôcť a myslím si, že v akademickej obci, kde som pôsobil na rôznych miestach od roku 1990, ma poznajú. A ak si myslia, že môžem pomôcť, tak pomôžem,“ povedal Jarab.

Rektor KU v Ružomberku Tadeusz Zasepa oznámil rezignáciu na svoju funkciu 5. mája 2014 a jeho funkčné obdobie sa skončí k 31. máju 2014. Hlboké rozpory Akademického senátu ružomberskej KU a rektora Zasepu vyvrcholili koncom minulého roka návrhom na jeho odvolanie a neustali ani po januárovom pracovnom stretnutí obidvoch strán s členmi KBS. „Rektor stratil našu dôveru, a to, čo sme prezentovali 18. decembra, zostáva pre nás nemenné a nezvratné. V tejto chvíli skutočne neexistuje medzi nami možnosť dohody. Preto si nevieme predstaviť našu ďalšiu zmysluplnú spoluprácu do budúcna,“ uviedla v januári predsedníčka Akademického senátu KU Ľudmila Krajčíriková.

Prodekanka Pedagogickej fakulty KU Zuzana Gejdošová odmietla tvrdenia rektora o nekalých finančných praktikách na pôde tejto fakulty. „Policajný vyšetrovateľ zastavil v tejto súvislosti všetkých desať trestných stíhaní s odôvodnením, že sa nestal žiadny podvod, krádež či sprenevera,“ zdôraznila.

„Stojím za zisteniami našej vnútornej kontroly, ktoré potvrdil externý audit. V tom duchu musí prebiehať snaha o obnovu vzájomnej dôvery. Keď budeme zakrývať klamstvá, falšovanie a podvody, potom je jasné, že nie je možný dialóg. Stojac pevne na základoch kresťanskej morálky verím v jeho obnovenie,“ skonštatoval po januárovom pracovnom stretnutí rektor.

Hovorca KU Vladimír Buzna vtedy vysvetlil, že problematika nezákonnosti úkonov na Pedagogickej fakulte KU spočívala v tom, že poplatky za niektoré poskytované služby neputovali na účet univerzity, ale súkromného neinvestičného fondu. „Skutočným dôvodom návrhu na odvolanie rektora je to, že dlhodobo upozorňoval na tieto nezrovnalosti,“ dodal hovorca.


Téma TASR