Jubilejný 10. ročník stredoškolskej súťaže Rodinný dom VELUX

Školský servis, 25. septembra 2018 7:21

V jubilejnom 10. ročníku súťaže Rodinný dom VELUX mali študenti stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo možnosť získať aj výnimočnú cenu za interiér.

Bratislava 25. septembra (SkolskyServis.sk) - Už po desiatykrát prebehla na Slovensku súťaž Rodinný dom VELUX, nad ktorou každoročne preberá záštitu Štátny inštitút odborného vzdelávania. Študenti stredných odborných škôl si zmerali sily v návrhu projektov rodinných domov. Porota opäť kládla dôraz na ich dostatočné presvetlenie, energetickú hospodárnosť a kvalitu vnútorného prostredia.

1.miesto, interiér, Moravčík Foto: Martin Matula


Jubilejný ročník s dvoma kategóriami

Na okrúhle výročie súťaže si jej vyhlasovateľ– spoločnosť VELUX – pripravila špeciálnu jubilejnú kategóriu – Interiér.
Svoje návrhy v kategórii Rodinný dom predstavilo viac ako 200 študentov. O Jubilejnú cenu za interiér zabojovalo v celoštátnom kole 15 projektov zo 6 škôl.

Hodnoteniu súťažných prác tradične predchádzala odborná príprava

Na jar si VELUX pripravil pre študentov, ktorí sa rozhodli zapojiť do súťaže, špecializované workshopy. Študenti spolu s pedagógmi navštívili Kompetenčné centrum VELUX v Brne, ktoré je súčasťou sídla firmy VELUX. Mohli si tu vyskúšať prácu s denným svetlom a interaktívnou formou sa dozvedieť viac o prirodzenom svetle a možnostiach presvetlenia interiéru.

Organizátori neskrývajú radosť zo záujmu budúcich projektantov a architektov o súťaž i workshopy. „Tento ročník bol pre nás výnimočný, nielen preto, že súťaž oslávila desať rokov, ale hlavne preto, že počas tých desiatich rokov sme pocítili nárast kvality projektov,“ hovorí Klára Bukolská, hlavná architektka spoločnosti VELUX.

O svoje dojmy sa podelila aj Alena Galanová zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). „Je pekné vidieť, keď firmám záleží na odbornom vzdelávaní mládeže. VELUX je práve jednou z takýchto firiem.“

Odborná porota v celoslovenskom kole zasadala v nasledujúcom zložení:
- Ľubomír Závodný z architektonickej kancelárie Ľubomír Závodný,
- Peter Chaban z architektonického ateliéru Flying Treehouse,
- Klára Bukolská za spoločnosť VELUX,
- Alena Galanová zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.


Výsledky 10. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX

Počas slávnostného vyhodnotenia, ktoré sa konalo na konci školského roka v Bratislave, udelila porota v kategórii Rodinný dom prvé tri miesta, dve zvláštne ocenenia, cenu zamestnancov VELUX a dve ceny pre školy s najvyšším počtom odovzdaných prác. V kategórií Interiér porota udelila prvé miesto a dve špeciálne ocenenia. Výnimočným ocenením tohto roka bola cena Skokan roka pre školu, ktorej žiaci odovzdali najviac projektov v kategórii Interiér.

Sponzorský dar pre školu v hodnote 150 eur si tento rok odniesli dve školy: Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave a aj Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši s rovnakým počtom odovzdaných prác - 24. Skokanom roka sa stala takisto Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši.


KATEGÓRIA RODINNÝ DOM

Prvé miesto si odniesol projekt s názvom PERFÖRHAUS, ktorého autorom bol Martin Melicher zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave. Vedúcou práce bola Ing. Zuzana Mištinová a Oliver Hacaj.

Druhé miesto získal Samuel Lukáč zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave. Autor sa do súťaže prihlásil s projektom SIMPLE HOUSE a konzultoval ho s Ing. arch. Máriou Brondošovou.

Téma TASR