Projekty študentov môžu prilákať turistov do regiónov Slovenska

Školský servis, 19. júna 2014 11:12

Do 12. ročníka súťaže sa zapojili jednotlivci z rôznych stredných škôl z celého Slovenska. Z krajských kôl Môj nápad pre región postúpilo 12 finalistov.

Bratislava 19. júna (SkolskyServis.sk) - Vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko (JASR) v utorok (17. júna) zorganizovala finále celoslovenskej súťaže nápadov študentov v cestovnom ruchu Môj projekt pre región. Na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja zvíťazila druháčka Natália Žuffová s projektom revitalizácie parku na nábreží Oravskej priehrady.
Foto: JASR

Do 12. ročníka súťaže sa zapojili jednotlivci z rôznych stredných škôl z celého Slovenska. Z krajských kôl Môj nápad pre región postúpilo 12 finalistov.
Na finále súťaže Môj projekt pre región študenti odbornej porote predstavili nielen svoje nápady na podporu regionálneho cestovného ruchu, ale aj prvé aktivity, ktoré už v projekte uskutočnili. Projekty študentov hodnotila odborná porota: vedúca odboru destinačného manažmentu SACR Ing. Beáta Lukáčová, odborná referentka pre cestovný ruch BBSK Ing. Silvia Neviďanská a Ing. Peter Cibuľa z oddelenia cestovného ruchu mesta Banská Bystrica.
Foto: JASR

V hlavnej kategórii Môj projekt pre región sa na 1. mieste umiestnila Natália Žuffová (SOŠ Hattalova, Námestovo) s projektom Rande s poetmi (prezentácia), v ktorom sa zamerala na vytvorenie oddychovej zóny v okolí Oravskej priehrady. V projekte Natália plánuje osadiť lavičky venované oravským spisovateľom, informačné tabule o slovenských osobnostiach či vybudovať chodník slávy. Na 2. mieste skončila Kristína Ištvániková (Obchodná akadémia, Prievidza), ktorá spropagovala región horná Nitra prostredníctvom vlastných propagačných materiálov s unikátnymi QR kódmi (prezentácia). 3. miesto obsadila Veronika Tőrőková (SOŠ podnikania, Trenčín) za projekt História, tradície a súčasné sklárske remeslo v Trenčianskom regióne (prezentácia). V tejto kategórii sa hodnotila originálnosť konkrétneho nápadu / produktu, jeho využitie a úroveň prezentácie.

V druhej kategórii Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu sa na 1. mieste umiestnil Jaroslav Galovič (Obchodná akadémia, Považská Bystrica) za nápad na usporiadanie countrycrossového podujatia v obci Domaniža. S projektom Baťov deň v meste Partizánske (prezentácia) získala 2. miesto Adriána Valášková (Spojená škola – Obchodná akadémia, Partizánske). Za organizáciu podujatia Geocaching na Horehroní (prezentácia) získala Martina Kubandová (Hotelová akadémia, Brezno) 3. miesto. V tejto kategórii sa hodnotila reálnosť a využiteľnosť produktu v regióne, využitie domácich zdrojov, komplexnosť produktu, spolupráca s existujúcimi subjektmi CR a marketing.
Foto: JASR

Cieľom súťaže je podporiť zručnosti mladých ľudí, ktoré sú potrebné pre mapovanie a prezentovanie konkrétneho regiónu so zámerom prilákať turistov. Študenti odbornej porote predstavia vlastné nápady pre rozvoj miestneho cestovného ruchu. Špecifikom súťaže je, že predstavené projekty musia byť v čase prezentovania už zrealizované, alebo ich realizácia má prebehnúť v najbližších mesiacoch. Súťaž tiež podporuje rozvoj komunikačných zručností študentov, ktoré môžu byť prínosné pre ich ďalšie štúdium a uplatnenie sa na trhu práce. Do 12. ročníka súťaže sa prihlásilo takmer 50 stredoškolákov. Krajské kola sa uskutočnili v Prešove (13. 5.), Trenčíne (14. 5.), Banskej Bystrici (15. 5.) a v Žiline (16. 5.).

Citát - Ing. Beáta Lukáčová, vedúca odboru destinačného manažmentu SACR: „Je vidieť, že títo študenti sú šťastní ľudia, ktorí robia túto prácu a projekty s radosťou a nadšením a prostredníctvom svojich projektov si plnia svoje sny.“

JASR už od roku 1992 poskytuje podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie formou zážitkového učenia. Mladým ľuďom pomáha cez praktické skúsenosti pochopiť všeobecné ekonomické mechanizmy. V programoch Aplikovaná ekonómia, Podnikanie v cestovnom ruchu a Povolanie podnikateľ si študenti vďaka vlastným študentským spoločnostiam vyskúšajú reálne podnikanie. V súčasnosti má JASR viac ako 247 000 absolventov a pýši sa mnohými úspechmi či oceneniami zo súťaží z celého sveta. Viac o JASR

Vzdelávací program Podnikanie v cestovnom ruchu
- je celoročný vzdelávací program zameraný na tzv. incomingový cestovný ruch určený pre vekovú skupinu 14- až 19-ročných žiakov. Program hravou formou učí žiakov umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu zahraničných návštevníkov, rozpoznávanie ich záujmov, potrieb a priorít pri návšteve Slovenska. Informácie získavajú na internete, z webových stránok a priamou komunikáciou so študentmi zapojenými do programu kdekoľvek na svete. Spoznávajú tak tradície a záujmy iných kultúr, ktoré prenášajú do ponúk pre návštevníkov. Výsledkom práce študentov je zhotovenie vlastného ponukového katalógu, podnikateľského plánu, propagačných materiálov o regióne, či výmenný pobyt pre partnerskú školu. Podnikanie v cestovnom ruchu sa realizuje na Slovensku od roku 2001. Viac o programe

Kontakt pre médiá
Lenka Križanová | marketingová a PR manažérka JASR | krizanova@jasr.sk | +421 903 306 666
Marián Beluško | programový manažér JASR | belusko@jasr.sk | +421 911 268 884

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac