Zamestnávateľ upúta mladú generáciu dobrým online marketingom

Školský servis, 16. februára 2018 10:01

Národné finále súťaže Innovation Camp v spolupráci s AT&T Aspire je podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a je na úrovni predmetových olympiád.

Košice 16. februára (SkolskyServis.sk) - Stredoškoláci z celého Slovenska povedali podnikateľom, čo je dôležité pre mladú generáciu v rozhodovaní o svojej kariére. Sto študentov, ktorí sa zúčastnili celodennej súťaže Innovation Camp v spolupráci s AT&T Aspire, pracovalo v 5-členných zmiešaných tímoch na skutočnej výzve. Študenti riešili zadanie od spoločnosti AT&T Slovakia. Otázky zneli nasledovne: Ako zvýšiť atraktívnosť zamestnania v oblasti IT? Ako by ste motivovali mladých ľudí, aby pracovali v spoločnosti AT&T? U mladej generácie dominuje online marketing ako napríklad vlog, oddychové zóny v pracovných priestoroch či vzdelávanie a cestovanie.

Víťazi - Foto: Ja Slovensko


Študenti predložili nápady na to, čo je podľa nich pri výbere zamestnania dôležité pre mladú generáciu - aké sú ich hlavné motívy, čo ich priťahuje, ako robia kompromisy pri výbere zamestnávateľa. Na konci dňa prezentovali svoju prácu pred porotou, ktorá pozostávala z manažérov AT&T. Tí počas celej súťaže poskytovali poradenstvo študentským tímom. "Pre každú krajinu, ktorá uspeje v 21. storočí, potrebuje pracovná sila správne zručnosti," hovorí Peter Daly, viceprezident divízie Global Service Management, AT&T. A zároveň dodal: „Projekty, ako je projekt AT&T Aspire, podporujú študentov a vytvárajú im príležitosti na to, aby sa mohli presunúť k lepšej kariére. Investovanie do vzdelávacích aktivít, akou je práve táto súťaž, pomôže vybudovať rozmanitú a kvalifikovanú pracovnú silu pripravenú na svet práce.“

Spoločnosti neustále prijímajú nových zamestnancov a pracovný trh sa každoročne zmenšuje. V skutočnosti podľa OECD v roku 2010 bolo na slovenskom trhu práce 800 000 mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov. V roku 2030 by malo toto číslo klesnúť na približne 560 000 osôb v rovnakej vekovej skupine. Mnohí mladí ľudia po ukončení štúdia opúšťajú krajinu. Viac ako 300 000 Slovákov opustilo krajinu za posledných 15 rokov a tento odliv
mladých talentov sa stal pre našu krajinu veľkou výzvou. Osloviť mladú generáciu nie je v súčasnosti jednoduché. Aj napriek tomu bolo počas celého dňa počuť od súťažných tímov veľa kreatívnych a inovatívnych nápadov.

Víťazný tím v tom má však jasno. Vzhľadom na vysokú aktivitu mladých ľudí na sociálnych sieťach, ako napríklad YouTube, je pre nich najpútavejší online marketing v podobe vlogu. Program Likely workday spočíva vo vytvorení vlogovacieho kanálu na sociálnej sieti, kde by príspevky zamestnancov spoločnosti AT&T odrážali zaujímavé, vtipné a kreatívne pracovné chvíle. Propagačné videá by boli päť až desať minútové a publikované maximálne trikrát do týždňa. Vlogeri by mali byť podľa víťazného tímu technicky zruční, vtipní a vo veku maximálne do 30 rokov. Finančne nenáročný projekt je pre spoločnosť AT&T Slovakia príležitosť zaujať na trhu práce ako zamestnávateľ mladých talentov.

Súťažný tím na druhom mieste vidí úspech v programe s názvom AT&T competitions, ktorého cieľom je získavanie vedomostí a názorov priamo od študentov stredných i vysokých škôl. Druhý program je na princípe vzdelania na ceste za prácou v podobe takzvanej stáže. Šikovní študenti by tak mali príležitosť počas svojho štúdia spolupracovať so zamestnancami spoločnosti a urobiť si rozhľad na trhu práce.

V poradí tretí úspešný tím prišiel na riešenie v podobe „pracovného erazmu“. Ten by fungoval na princípe výmenného pracovného pobytu zamestnancov z rôznych pobočiek spoločnosti AT&T. Hlavnou myšlienkou celého programu je vybudovanie aktívneho vzťahu medzi pobočkami a diaľkovými kolegami. Ďalším ich nápadom bol program „Ukážte, čo dokážete“, ktorý je zameraný na študentov stredných škôl. Vyhlásením rôznych motivačných súťaží, ako napríklad súťaž na dokázanie personálneho maxima alebo z iných pracovných oblastí, by zvýšila atraktívnosť a dopyt po práci i meno spoločnosti.

Všetkých dvadsať súťažných tímov sa zhodlo na tom, že vytvorenie príjemného pracovného prostredia v podobe oddychových zón, zabezpečenie vzdelávania zamestnancov či spoločné aktivity zabezpečia prosperitu nie len samotných zamestnancov, ale aj danej spoločnosti. Junior Achievement spolu s AT&T pomáhajú mladým študentom vidieť na Slovensku skvelé pracovné príležitosti a taktiež ich podporuje v rozvíjaní ich zručností potrebných pre zamestnanosť. „Neustále sa snažíme našim študentom poskytnúť skutočný pohľad na podnikanie a pripraviť ich na správny kariérny postup.“, povedala Eva Vargová, generálna riaditeľka JA Slovensko. Súčasne dodala, že súťaž Innovation Camp v spolupráci s AT&T Aspire je pre študentov skvelá príležitosť na lepšie pochopenie toho, aké problémy rieši medzinárodná firma a pomôže im zistiť, čo v živote chcú a ako to dosiahnu.

Foto:


Výsledky súťaže Innovation Camp v spolupráci s AT&T Aspire nájdete aj na stránke www.jaslovensko.sk/icaspire.


Národné finále súťaže Innovation Camp v spolupráci s AT&T Aspire je podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a je na úrovni predmetových olympiád. Organizátormi tejto súťaže sú spoločnosť AT&T Slovakia a vzdelávacia organizácia JA Slovensko.

Projekt AT&T Aspire
Medzinárodný projekt AT&T Aspire pomáha mladým ľuďom ukončiť strednú školu a pripraviť ich na úspešný štart v prvom zamestnaní. Cieľom tohto projektu je pomôcť mladým ľuďom z celej Európy vybudovať si profesionálnu kariéru. Projekt realizuje nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko v spolupráci s manažérmi spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia, a to prostredníctvom workshopov na rozvíjanie komunikačných
a prezentačných zručností, riadiacich schopností, či zručností spojených s kariérnym plánovaním. Viac ako 5000 študentov je zaradených do projektu AT&T Aspire na 247 školách a v krajinách ako Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Izrael, Veľká Británia, Belgicko a Česká republika a Slovensko. Až 426 dobrovoľníkov z AT&T zdieľalo svoje obchodné vedomosti a zručnosti s mladými ľuďmi. Aktivity v projekte AT&T Aspire sú určené pre študentov JA Firiem rôznych typov stredných škôl vo veku od 14 do 19 rokov. www.jaslovensko.sk/aspire

Innovation Camp organizácie JA s podporou AT&T Aspire
Celodenná súťaž o inovačných táboroch je pre študentov intenzívnou skúsenosťou, ktorá stimuluje ich tvorivé a inovatívne zručnosti. Študenti pracujú na skutočnej výzve v zmiešaných tímoch. Ich úlohou je nájsť najlepšie riešenie pre danú tému a predložiť ju odbornej porote. Cieľom súťaže je motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce. Spoločnosť JA Slovensko realizovalo súťaž Innovation Camp v spolupráci s AT&T Global Network Services Slovakia po prvýkrát tento školský rok.


SkolskyServis.sk informovala Katarína Palečková, JA Slovensko, n. o.

Téma TASR