Študenti vymysleli 16 podnikateľských nápadov za pár hodín

TASR, 5. októbra 2018 8:46

Takmer sto žiakov malo iba pár hodín, aby vymyslelo inovatívny podnikateľský nápad, pripravilo podnikateľský plán a podrobný rozpočet na jeho realizáciu.

Študenti vymysleli 16 podnikateľských nápadov za pár hodín Foto: JA Slovensko


Bratislava 5. októbra (TASR) - Stredoškoláci zo Slovenska a Čiech spolu vymysleli revolučnú potravinovú novinku Slanky, ktorá spočíva v spojení sušienok s tradičnými slovenskými výrobkami. Ďalej uspela drevená ekologická kefka Press & Brush, ktorá má zabudovaný dávkovač zubnej pasty a stlačením tlačidla ju nanesie na štetinky zubnej kefky. A uspela aj smart peňaženka, ktorú dokážete nájsť prostredníctvom GPS. Šesťčlenné zmiešané tímy zobrali úlohu vážne a priniesli kreatívne nápady, ktoré doposiaľ skutočný trh ešte nepozná.

Študenti vymysleli 16 podnikateľských nápadov za pár hodín Foto: JA Slovensko


Deväťdesiatšesť študentov sa zúčastnilo celodňovej súťaže JA Citi International Innovation Camp, ktorý zorganizovala nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, v spolupráci s JA Czech a s podporou Citi Foundation, firemnej nadácie globálnej banky Citi.

JA Citi International Innovation Camp bola jedinečná príležitosť pre žiakov ukázať, že vedia kreatívne myslieť už na stredných školách a v budúcnosti môžu byť veľkým prínosom pre slovenskú i českú ekonomiku. Výzva, na ktorej pracovali celý deň, znela jednoznačne. Vymyslieť kreatívny a inovatívny podnikateľský nápad, pripraviť podnikateľský plán a podrobný rozpočet na jeho realizáciu. Celodňová intenzívna spolupráca dala priestor takmer sto študentom, aby si vyskúšali nové, kreatívne myslenie. Pri práci študentom boli k dispozícii odborníci zo Citibank, aby aktívne sprostredkovali svoje znalosti a skúsenosti so študentami.

„Citibank dlhodobo podporuje podnikateľské vzdelávanie mladých ľudí v Českej Republike a na Slovensku vďaka spolupráci s Junior Achievement Slovensko a JA Czech. Preto sme výzvu Innovation Campu tento rok zamerali na to, aby si študenti vyskúšali, ako prísť na trh s novým výrobkom. Teší ma, že dokázali vymyslieť nie len originálne podnikateľské nápady, ale zamerali sa i na životné prostredie, na ktoré dávali dôraz vo väčšine svojich projektov.“, uviedol Michal Nebeský, generálny riaditeľ Citi v Českej republike a regionálny riaditeľ pre Českú republiku a Slovensko.

Odborná porota vybrala víťazný produkt s názvom Slanky, ktorý spočíval v spojení sušienok s tradičnými slovenskými výrobkami. Tím piatich Slovákov a jedného Čecha svoju marketingovú komunikáciu navrhli zamerať na oblasť cestovného ruchu a turistiky. Pre začiatok podnikania by potrebovali len 500 EUR. Ako povedala študentka víťazného tímu Viktória Štugelová, OA Levice: „Vyhrali sme, ale nie len výhra je to, čo si cením. Cenné sú skúsenosti a pocit z dobre vykonanej práce.“

Druhým najlepším nápadom bola drevená ekologická kefka Press & Brush. Kefka sa skladá
z dvoch častí: rúčky a vymeniteľnej hlavice. Rúčka je dutá, vnútri je tuba na pastu, ktorá sa po stlačení tlačidla na spodnej strane kefky vytlačí na jej štetinky. Podobný produkt na trhu ešte neexistuje, a preto si tím myslí že by náš produkt mohol vyplniť dieru na trhu.

Ako tretí najkreatívnejší produkt odborná porota ocenila smart peňaženku, ktorá na trhu ešte nie je. Vyznačuje sa lepšou bezpečnosťou vďaka TOUCH ID, hodí sa na bežné, ale aj pracovné využitie. V prípade straty peňaženky, je možné ju vyhľadať pomocou GPS čipu. Na trhu by chceli uspieť použitím sociálnych sietí. Podľa slov členov tímu práve Innovation Camp predčil očakávania a získali nie len veľa nových kontaktov, ale aj sebadôveru.To, že mladí študenti častokrát vedia byť kreatívnejší ako dospelí ľudia z praxe, potvrdila aj riaditeľka vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko Eva Vargová. „Sme nadšení, že sa po tretíkrát podarilo zorganizovať česko-slovenský Innovation camp v spolupráci s partnerom Citibank. Výzva znela jasne a všetci žiaci sa jej zhostili veľmi dobre. Ich kreatívne nápady sú dôsledkom skvelej práce slovenských i českých škôl, ktoré poskytujú svojím žiakom kvalitné vzdelávanie. Vzdelávanie, ktoré nie je založené len na teórii, ale z veľkej časti aj na praktickej skúsenosti žiakov. Zodpovedný prístup Citi k mladým ľuďom môže byť pre nich kľúčový v ich budúcej kariére.“

Študenti vymysleli 16 podnikateľských nápadov za pár hodín Foto: JA SlovenskoŠtudenti umiestnení na prvom mieste v súťaži JA Citi International Innovation Camp


Citi Foundation
Citi Foundation prispieva k podpore ekonomického rozvoja a k zlepšeniu života mladých ľudí v nízkopríjmových komunitách po celom svete. Investuje do projektov, ktoré sprístupňujú finančné služby širšiemu okruhu osôb, uľahčujú mladým ľuďom nájdenie práce a vnášajú svieži vietor do budovania ekonomicky pulzujúcich miest. Prístup “ Viac ako filantropia”, ktorý Citi Foundation vyznáva, v maximálnej možnej miere využíva mimoriadnu odbornosť banky a jej zamestnancov v prospech nášho poslania, líderstva a inovácií. Viac informácií nájdete na www.citifoundation.com

Spoločenská zodpovednosť Citi na Slovensku
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky na Slovensku spolupracuje s neziskovou organizáciou
JA Slovensko prostredníctvom firemnej nadácie Citi Foundation už od roku 1997. Citi podporuje praktické programy JA Slovensko zamerané na podporu podnikavosti a podnikateľskej gramotnosti tak finančne, ako aj aktívnou účasťou svojich zamestnancov v jednotlivých projektoch organizácie. Viac o Citi Slovenská republika nájdete na www.citibank.sk.

SkolskyServis.sk informovala Katarína Palečková, PR manažérka

Téma TASR