P. Ondek: KZVS sú opäť bez navýšenia platov pre učiteľov

TASR, 21. novembra 2017 14:48, aktualizované 21. novembra 17:48

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS) neobsahuje navýšenie platov pre pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl.

Foto:

Bratislava 21. novembra (TASR) – Kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS) neobsahuje navýšenie platov pre pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl. Nespokojnosť s týmto stavom vyjadril predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) Pavel Ondek.

Platy štátnych a verejných zamestnancov sa od januára 2018 zvýšia o 4,8 percenta. Pre rok 2018 boli pre zamestnancov štátnej a verejnej správy dohodnuté rovnaké benefity ako v tomto roku, teda vyššia výmera dovolenky, kratší týždenný pracovný čas, vyššia tvorba sociálneho fondu, vyššie odchodné a odstupné v porovnaní so Zákonníkom práce. "Vláda SR sa zaviazala, že najneskôr do 30. marca 2018 predloží zástupcom zamestnancov návrh zmeny zákonnej úpravy stupníc platových taríf uvedených v zákone o odmeňovaní, týkajúcej sa zmeny tabuliek v súvislosti s minimálnou mzdou. Rovnako ako pre rok 2017 KZVS neobsahuje navýšenie platov pre pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl," uviedol Ondek.

"Vláda SR odmietla návrh OZ PŠaV na šesťpercentnú valorizáciu platov učiteľov od 1. januára 2018, čím porušila záväzok formulovaný vo svojom programovom vyhlásení," pripomenul Ondek. Valorizácia tarifných platov učiteľov od 1. septembra bola podľa Ondeka výsledkom rokovaní medzi zástupcami OZ PŠaV na Slovensku, bývalým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom a predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa začali ešte koncom roka 2016.

"Postoj vlády SR vnímame ako pretrvávajúci nezáujem o prácu a dôstojné platové ohodnotenie takmer 100.000 pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl. Predchádzajúce vlády ani súčasná vláda navyše dlhé roky neboli schopné prijať zásadnú reformu školstva, ktorá by položila základy úspechu slovenskej ekonomiky v budúcnosti," uzavrel Ondek.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR víta, že sa zdvihli platy nepedagogických zamestnancov, ako aj výskumných a vývojových zamestnancov o 4,8 percenta. "Zároveň rešpektujeme, že väčšina združení pristúpila k valorizácii o 4,8 percenta a predpokladáme, že platy učiteľov budú ešte zvyšované v rámci Programového vyhlásenia vlády SR," uviedlo pre TASR tlačové oddelenie rezortu školstva. Zároveň poukázali na fakt, že v prípade platov pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl sa podarilo dosiahnuť ich zvýšenie o šesť percent k 1. septembru tohto roka nad rámec Programového vyhlásenia vlády SR. "Táto zmena od 1. septembra do 31. decembra 2017 predstavuje celkovo 26 miliónov eur. Na rok 2018 je zahrnutá valorizácia vo výške zhruba 80 miliónov eur," uzavrelo MŠVVŠ.

Téma TASR