Za inováciami vo vzdelávaní stoja Levičania

Ing. Andrej Tárník, 9. marca 2018 10:08

Potreba skvalitniť vzdelávanie na stredných odborných školách tak, aby pripravovali hotových odborníkov je dlhodobo známa.

Za inováciami vo vzdelávaní stoja Levičania Foto: Ing. Andrej Tárník


Nitra 9. marca (SkolskyServis.sk) - Receptov ako na to je však mnoho. Nájsť vhodnú kombináciu nástrojov na zlepšenie pripravenosti absolventov pre prax v poľnohospodárstve má za cieľ medzinárodný projekt Odborne vpred.

Partnermi projektu Odborne vpred je aj levická Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku a občianske združenie Guľôčka z neďalekej obce Málaš. Ďalšími partnermi z Čiech, Poľska a Maďarska sú združenie podnikateľov a samospráv, stredná škola a občianske združenie. Cieľom projektu je pripraviť odborné a praktické materiály pre žiakov a absolventov odborných škôl v oblasti poľnohospodárstva pre prechod do praxe.

V rámci projektu bola vytvorená analýza potrieb zamestnávateľov a predstáv absolventov, aby bolo možné pochopiť vzájomné očakávania. Vypracoval sa akýsi sprievodca pre žiakov do praxe, ktorý pripravuje absolventov na realitu, ktorá môže byť od teórie odlišná. Ponúka oblasti, v ktorých by sa mal žiak zdokonaliť v závislostí od potrieb zamestnávateľov. Súčasťou projektu je aj centrum nápadov, ktoré poskytuje žiakom inšpirácie v prípade, ak chcú začať podnikať samostatne.V neposlednom rade tento medzinárodný riešiteľský kolektív pripravuje súbor vzdelávacích a študijných materiálov tak, aby došlo k zmene obsahu a formy vzdelávania už priamo na stredných školách a ich absolventi boli ihneď pripravený pre potreby trhu práce.

O výsledkoch projektu informovali aj zástupcov poľnohospodárskej praxe, ktorí by mali najviac oceniť kvalitne pripravených absolventov. Členovia riešiteľského kolektívu sa zúčastnili nedávnej konferencie mladých a malých farmárov Vidiek žije v Bratislave.

Projekt podporila EÚ prostredníctvom programu Erasmus+.

Za inováciami vo vzdelávaní stoja Levičania Foto: Ing. Andrej Tárník


Za inováciami vo vzdelávaní stoja Levičania Foto: Ing. Andrej Tárník


Za inováciami vo vzdelávaní stoja Levičania Foto: Ing. Andrej Tárník

Téma TASR