Iniciatíva To dá rozum NPRVaV kritizuje

TASR, 25. mája 2018 13:46

Podľa M. Poliačika vyzerá zatiaľ dobre.

Bratislava 25. mája (TASR) – Plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) zatiaľ vyzerá dobre, ale ukáže sa, či zostane len na papieri alebo budú všetci pracovať na tom, aby sa vytvorili nástroje na jeho realizáciu v praxi. Uviedol to v piatok po predstavení východísk a cieľov NPRVaV nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Poliačik.
Martin Poliačik Foto: TASR

Poslanca teší, že sa nadviazalo na prácu na dokumente Učiace sa Slovensko. "Že potreby dieťaťa, ktoré sú napĺňané cez kvalifikovaných a spokojných učiteľov, sú na prvom mieste, a aj keď sa hovorí o orientácii na trh práce, ide to cez spokojné deti. Fínsky model, ktorý v sebe zahŕňa inkluzívny prvok, nás bude smerovať k tomu, aby sme viacej počúvali potreby detí," povedal Poliačik. Naopak, chýba mu to, že ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) zatiaľ nepovedala, ako sa bude dať program implementovať. "Ocenil by som, keby NPRVaV prešiel hlasovaním v parlamente, aby sme dokázali nachádzať čo najširšiu zhodu a aby bol záväzný aj pre budúce vlády," dodal.

Zmeny vo vzdelávaní, zvlášť zásadnejšieho charakteru, musia byť podľa iniciatívy To dá rozum postavené na podrobných zisteniach z praxe podrobených kvalitnej analýze. "Ak tomu tak nie je, tak sa dá len veľmi ťažko povedať, čo je v systéme vzdelávania potrebné zmeniť. S poľutovaním musíme konštatovať, že je to aj prípad ministerkou predstaveného dokumentu. Existuje preto reálna hrozba, že ministerský návrh neprinesie riešenia na reálne problémy ani neodstráni príčiny problémov, ktoré v školstve máme. V lepšom prípade odstráni iba ich prejavy," tvrdí iniciatíva vo svojom vyhlásení. Zároveň poznamenali, že sú presvedčení, že nie je v záujme občanov Slovenska podstupovať ďalšiu zmenu, ktorá neprináša skutočné riešenie zlej situácie nášho vzdelávacieho systému. "Naopak, považujeme za hrozbu nepremyslene experimentovať s dôverou občanov a všetkých aktérov v školstve - od žiakov a študentov cez rodičov a učiteľov až po vedenia škôl. Výsledkom môže byť strata ich záujmu, ba až rezignácia na ozajstné systémové zmeny v školstve," dodali vo svojom vyhlásení.

NPRVaV sa bude skladať z troch strategických cieľov (kvalita, dostupnosť a modernizácia), ale aj zo 150 opatrení. Ku konkrétnym opatreniam sa Lubyová v piatok zatiaľ vyjadrovať nechcela. Opatrenia v NPRVaV vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, programového vyhlásenia vlády SR a správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča (Smer-SD). 

Komplexný program NPRVaV po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR. "Pracovná verzia nacenenia programu je okolo deväť miliárd eur," dodala Lubyová s tým, že ide o sumu na nasledujúcich desať rokov.

Súvisiace články:
Ministerka školstva predstavila východiská pre NPRVV

Téma TASR