Informovanosť o duálnom štúdiu je stále nízka

Školský servis, 19. januára 2018 8:36

S vedúcou oddelenia Rozvoja zamestnancov Kaufland, Henrietou Hunčíkovou, hovoríme o duálnom vzdelávaní, ktorého je hlavnou koordinátorkou.

Foto: TASR


Bratislava 19. januára (SkolskyServis.sk) -

Do tohto systému ste vstupovali s nejakými očakávaniami. Ako sa na ne pozeráte s odstupom času?

Vďaka tomu, že sa snažíme čo najcielenejšie informovať o duálnom štúdiu aktívnym poskytovaním informácií na rôznych podujatiach, prípadne priamo na základných školách, tak sa nám darí napĺňať naše kapacity, hoci v niektorých regiónoch to ide pomalšie než sme očakávali. Myslím si, že to je hlavne z toho dôvodu, že v danom regióne duálne vzdelávanie nie je zavedené, prípadne v danej oblasti zriaďovateľ škôl výrazne podporuje iné zameranie, a to hlavne technické odbory a nie obchod.

Zlepšila sa vďaka duálnemu vzdelávaniu aspoň čiastočne situácia ohľadne nedostatku odbornej pracovnej sily?

Zatiaľ sme len na začiatku, v druhom ročníku, no študenti sú veľmi šikovní a páči sa im u nás na praktickom vyučovaní dokonca viac ako v škole. Celkovo sa nám v poslednom roku prihlásilo do programu 41 žiakov, z nich sme vybrali a prijali 24. Na celom Slovensku máme 30 žiakov a náš plán na ďalší školský rok je ich počet zdvojnásobiť. Keď sme medzi žiakmi robili po 2 mesiacoch malý prieskum spokojnosti, bolo úžasné čítať ich úprimné a priame vyjadrenia. Napríklad na otázku “Čo ťa zatiaľ pozitívne prekvapilo?“ odpovedal Daniel z Prešova „že Kaufland triedi odpad“ a Michala zo Zvolena milo prekvapili „naši skvelí inštruktori“. Inštruktori sú naši zamestnanci preškolení na to, aby viedli výučbu žiaka na praktickom vyučovaní.

Ako hodnotíte záujem študentov o túto formu štúdia?

Informovanosť žiakov je stále nízka, no nájdu sa aj takí, ktorí vedia ako táto forma štúdia prebieha. Vo väčšine prípadov im však treba celý proces vysvetliť. Úspechom je, že záujem žiakov o duálne štúdium, každoročne stúpa. Veríme, že je to aj vďaka nášmu proaktívnemu prístupu, navštevujeme jednotlivé školy, hovoríme so žiakmi o tomto type štúdia, rozdávame prehľadne a jednoducho spracované informačné brožúry.

Študenti ako silnú motiváciu uvádzajú finančné ohodnotenie. Ako je to s čerpaním jednotlivých benefitov?

Naši študenti veľmi oceňujú, že im kompletne preplácame cestovné náhrady a ubytovanie na školskom internáte. Vďaka tomuto a aj ďalším benefitom je takýto systém vzdelávania dostupný pre všetkých bez ohľadu na sociálny status. Naším cieľom je, aby praktické vyučovanie mohli vykonávať čo najbližšie k svojmu bydlisku, preto neustále rozširujeme počet certifikovaných filiálok.

Téma TASR