INEKO: Vylepšené rebríčky základných a stredných škôl

Školský servis, 11. apríla 2019 14:02

INEKO mimovládna nezisková organizácia vydáva dvakrát v roku hodnotenie, resp. rebríček najúspešnejších slovenských ZŠ, SOŠ a gymnázií.

V celoslovenskom rebríčku najlepších základných škôl, ktorý na základe testovania žiakov zverejňuje inštitút INEKO, sa už štyri roky za sebou prvé miesto nemení. Opakovane ho obsadzuje košická Základná škola Krosnianska 4. Foto: TASR/František Iván


Bratislava 11. apríla (SkolskyServis.sk) - Deviataci základných škôl sa spolu s rodičmi iba nedávno rozhodovali, ktorú strednú školu vybrať pre ďalšie štúdium. V súčasnosti túto dilemu riešia aj rodičia budúcich prvákov, ktorí zapisujú svoje deti do základných škôl. Ako správne vybrať školu, ktorá bude vyhovovať všetkým požiadavkám? Aj na to odpovedá rebríček najúspešnejších slovenských ZŠ, SOŠ a gymnázií (štátnych, cirkevných, súkromných), ktorý dvakrát do roka vydáva INEKO - mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy.

Na portáli skoly.ineko.sk sú doplnené aktuálne údaje za viacero sledovaných ukazovateľov a na ich základe sú aktualizované rebríčky základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov.

Zo základných škôl je na prvom mieste ZŠ Krosnianska 4, Košice - Dargovských Hrdinov, druhú priečku obsadila ZŠ Skuteckého 8, Banská Bystrica a na treťom mieste je ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur.

Najlepším gymnáziom je podľa INEKO Gymnázium Novohradská 3, Bratislava - Ružinov, za ním nasleduje Gymnázium Teplická 7, Bratislava - Nové Mesto a trojicu uzatvára Gymnázium Poštová 9, Košice - Staré Mesto.

Stredné školy sa o poradie rozdelili nasledovne. Prvú priečku obsadila SOŠ Kukučínova 2, Trnava, druhé miesto patrí SOŠ M. R. Štefánika 27, Považská Bystrica a tretie SOŠ Plzenská 1, Prešov.

Foto: INEKO


Doplnením údajov INEKO nadväzuje na "letnú" aktualizáciu, kedy bola doplnená prvá časť údajov za školský rok 2017/18 (výsledky Testovania 5, Testovania 9 a externej časti maturít). Doplnené sú aj údaje napr. za nezamestnanosť absolventov stredných škôl, mimoriadne výsledky žiakov (podľa údajov ministerstva školstva), využívanie digitálnych technológií (DT) pri vyučovaní, finančné zdroje na žiaka, či nové údaje za pridanú hodnotu u absolventov stredných škôl z roku 2018.

Vďaka aktuálnemu doplneniu vyššie uvedených údajov INEKo skompletizovalo množinu ukazovateľov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za šk. rok 2017/18 (pre toto hodnotenie využíva údaje za obdobie rokov 2015 až 2018). Každá škola s dostatočnou vzorkou žiakov tak získala nové hodnotenie, ktoré si môžete prezrieť na ineko.sk

Zdroj: INEKO


Téma TASR