Múzeum si pre žiakov pripravilo zážitkové vyučovanie biológie

TASR, 17. februára 2017 9:40

Vihorlatské múzeum (VM) v Humennom sa stalo miestom, kde môže prebiehať neformálne vzdelávanie, ktoré doplní školský vyučovací proces.

Humenné 16. februára (TASR) - "Prostredníctvom kontaktu so zbierkovými predmetmi umožňujeme vzdelávanie o konkrétnych javoch v prírode a v spoločnosti, o ich súvislostiach a vzťahoch navzájom," informovala TASR Zuzana Andrejčáková z VM.

Foto: web múzeaMúzeum, ako inštitúcia spravujúca cenné zbierky, ponúka podľa jej slov priestor, v ktorom môže prebiehať edukačný proces zameraný na spoznávanie kultúrneho, historického a prírodného bohatstva. "Spolupráca múzeí so školami prebieha v rôznej intenzite už mnoho rokov," uviedla s tým, že najrozšírenejšou formou partnerstva je exkurzia múzejných expozícií alebo výstav. "V súčasnosti však už takáto 'jednoduchá' forma nepostačuje, preto pripravujeme a ponúkame pre školy aj ďalšie produkty," doplnila.

Zážitkové vyučovanie, ako tvrdí Andrejčáková, podnecuje predstavivosť, a tak rozvíja zmyslové povedomie žiakov a študentov. "Odborníci z oblasti múzejnej pedagogiky, a nielen oni, považujú za vhodný práve netradičný prístup spojenia výučby s hrou, výklad so samostatnou prácou žiakov, či prácou v skupinách. Aj VM v Humennom sa stotožňuje s týmto trendom a pre školy ponúka edukačné programy a aktivity," skonštatovala. V rámci histórie, kultúry či prírodných vied je v centre záujmu región horného Zemplína.

Ako prvú spracovali v múzeu oblasť prírodných vied. "Súčasná podoba prírodovednej expozície na ploche vyše 300 štvorcových metrov predstavuje charakteristických zástupcov fauny severovýchodného Slovenska. Obsahom i štruktúrou zodpovedá požiadavkám učebných plánov predmetu biológie a vhodne ich dopĺňa," spomenula s tým, že žiaci pracujú a riešia úlohy priamo v expozícii. Ponuku hodín biológie v múzeu využili už žiaci piateho ročníka, zaujímavé aktivity sú pripravené aj pre žiakov prvého stupňa základných škôl.

Podrobné informácie o ponúkaných edukačných aktivitách nájdu pedagógovia na internetovej stránke www.muzeumhumenne.sk. V budúcom školskom roku bude podľa slov Andrejčákovej rozšírená aj o oblasť histórie a záujmovo-umeleckej činnosti.


Téma TASR