Hlási sa 3. ročník literárnej súťaže v love slov SLOVO 2017

Školský servis, 19. októbra 2017 10:36

Vydavateľstvo učebníc Orbis Pictus Istropolitana vyhlásilo 3. ročník literárnej súťaže v love slov SLOVO 2017.

Bratislava 19. októbra (SkolskyServis.sk) - Vydavateľstvo učebníc Orbis Pictus Istropolitana vyhlásilo 3. ročník literárnej súťaže v love slov SLOVO 2017 pre žiakov základných a stredných škôl.

Víťazi v piatich kategóriách, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, získajú okrem hodnotných vecných cien a odborného posúdenia svojej tvorby aj vydanie súťažného textu v zborníku SLOVO, ktorý sa distribuuje do všetkých základných a stredných škôl na Slovensku.

Literárna súťaž ponúka výborný štartovací priestor pre nádejných literátov, keďže súťažné texty mladých autorov hodnotí odborná komisia zložená z redaktorov vydavateľstva a odborníkov z oblasti literatúry. Tento rok je predsedom poroty básnik a filozof Erik Markovič. O poradí súťažných diel a ich umiestnení vo finále rozhodujú hlasovaním samotní čitatelia.

V 3. ročníku literárnej súťaže SLOVO sa súťaží v piatich kategóriách: I. stupeň ZŠ; II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ poézia; II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ próza; stredná škola a 5. – 8. roč. GOŠ poézia; stredná škola a 5. – 8. roč. GOŠ próza.

Žiaci môžu svoje diela zaslať cez online dotazník do 15. decembra 2017. Online dotazník nájdete tu: https://orbispictus.sk/literarna-sutaz/ (www.orbispictus.sk – Slovo 2017).Téma TASR