Hľadáme národných ambasádorov odborného vzdelávania a prípravy

ŠIOV, 15. mája 2018 13:16

Výzva na národných ambasádorov OVP - osobnosti v odbornom vzdelávaní a remeslách

Bratislava 15. mája (SkolskyServis.sk) - Rok 2018 je tretím rokom Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý organizuje Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ s cieľom zdôrazniť a podporiť význam odborného vzdelávania a prípravy (OVP).
Foto:

Európska komisia vytvára sieť ambasádorov OVP – osobností v oblasti odborného vzdelávania, praktickej prípravy, remesiel a ich rozvoja, ktorých príbeh, profesionálna dráha a excelentnosť vo svojom odbore môže osloviť a inšpirovať mladých ľudí a pozitívne ovplyvňovať vnímanie OVP vo všeobecnosti.

Pri tejto príležitosti Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s odborom celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na vytvorenie skupiny národných ambasádorov OVP, úlohou ktorých bude podporovať národné inštitúcie pri realizácii aktivít súvisiacich s Európskym týždňom odborných zručností na Slovensku a v rámci EÚ.

Uchádzači môžu prejaviť záujem o úlohu národného ambasádora OVP písomne formou prihlášky do 30. mája 2018. Profil národného ambasádora OVP by mal spĺňať nasledujúce kritériá:

• mať zaujímavý vlastný príbeh spojený s profesionálnou dráhou v oblasti odborného vzdelávania a prípravy alebo remesiel,
• mať kontakty so širokým okruhom inštitúcií, organizácií a osôb v danej oblasti,
• byť schopný pozitívne komunikovať z rôznymi cieľovými skupinami, vrátane mladých ľudí, dospelých, rodičov, zamestnávateľov, pedagógov, atď. priamo i prostredníctvom medií a sociálnych sietí,
• byť známy v príslušnej časti odbornej I laickej verejnosti,
• spolupracovať so ŠIOV a MŠVVŠ SR pri rôznych aktivitách v rámci Európskeho týždňa odborných zručností.

Na základe prihlášok komisia zložená zo zástucov ŠIOV a MŠVVŠ SR vyberie päť národných koordinátorov, z ktorých vyberie Európska komisia jedného ambasádora pre európske aktivity v rámci Európskeho týždňa odborných zručností vo Viedni.

Prihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwF-sO-WsxWjP4yxt1a4FmnrY-DcOQDB2GCPLgjcVDKG1eYg/viewform

Viac informácií:
Európsky týždeň odborných zručností: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en

Kontakt: Odbor NSK a kontaktných bodov
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Tel.: 0911 610 115, email: nsk@siov.sk

Téma TASR