Handlovská ZŠ bude mať štyri nové učebne za vyše 139.000 eur

TASR, 17. augusta 2018 9:57

Dve z nich vybudujú so všetkým zariadením, ďalšie dve existujúce dostanú materiálno-technické vybavenie.

Ilustračné foto Foto: Štefan Puškáš/TASR


Handlová 17. augusta (TASR) - Handlovská Základná škola (ZŠ) na Školskej ulici dostane štyri nové učebne. Dve z nich vybudujú so všetkým zariadením, ďalšie dve existujúce dostanú materiálno-technické vybavenie. Investíciu vo výške viac ako 139.000 eur bude radnica financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

"Ešte v roku 2017 sa samospráva rozhodla reagovať na výzvu vyhlásenú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a bola úspešná. Prostredníctvom projektového zámeru, ktorý bol neskôr pretavený do žiadosti o nenávratný finančný príspevok, mesto upriamilo svoju pozornosť na stav učební na ZŠ Školská," uviedla Paulínyová.

Kvalitne pripravený projekt podľa nej presvedčil hodnotiteľov a z predložených 72 zámerov sa ten handlovský dostal medzi 27 úspešných. "Celkové oprávnené výdavky projektu s názvom Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Školská v Handlovej dosiahli výšku viac ako 139.000 eur, z čoho 95 percent tvorí nenávratný finančný príspevok. Zvyšných päť percent, takmer 7000 eur, mesto dofinancuje z vlastných zdrojov," vyčíslila.

Nevyhnutnými stavebno-technickými úpravami ožijú niekdajšie priestory dielní v areáli ZŠ a vytvorí sa tak nová polytechnická učebňa. Táto dostane aj úplne nové vybavenie. Zriadením novej učebne pre informačné a komunikačné technológie (IKT) bude kapacitne odbremenená staršia učebňa a žiaci aj z iných vyučovacích predmetov sa budú môcť vzdelávať prostredníctvom IKT technológií. Do pomerne novozrekonštruovanej chemicko-biologickej učebne obstará mesto nové vybavenie, didaktické pomôcky a jazyková trieda sa dočká nového materiálovo-technického vybavenia. "Výbavu učební bude tvoriť viac ako stovka položiek a škole pribudne viac ako 700 inventarizačných jednotiek. Okrem iného digitálne jazykové laboratórium, interaktívne tabule s dataprojektormi, notebooky pre učiteľov a žiakov, resuscitačná figurína, kostra človeka, mikroskopy, lupy, sady náradia s kladivami, kliešťami, brúskami, vrtákmi, sústruh, sady na znázornenie využitia obnoviteľnej energie, 3D tlačiareň, nový mobiliár pre žiakov a učiteľov," vymenovala hovorkyňa mesta.

Implementácia projektu si podľa nej vyžaduje čas, každý jeden krok musí byť kontrolovaný a schválený sprostredkovateľským orgánom, ktorým je v tomto prípade Trenčiansky samosprávny kraj. "Prvý krok má mesto za sebou. Zmluva o nenávratný finančný príspevok nadobudla účinnosť 3. augusta. Projekt je v procese prípravy verejného obstarávania, ktorý je tou náročnejšou časťou v rámci jeho implementácie. Mesto urobí všetko pre to, aby žiaci mohli v apríli 2019 začať využívať nové učebné priestory," dodala.


Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR