Gymnázium Angely Merici : Tradičné hodnoty spojené s modernou výučbou

Romana Bzdilová Mažgútová, 20. marca 2017 14:57

Blíži sa termín podávania prihlášok na stredné školy. Ak ešte nie si rozhodnutý, na ktorú školu chceš ísť, tento článok je určený pre teba.

Foto: Web školyTrnava 20. marca (SkolskyServis.sk) - Gymnázium Angely Merici je cirkevná, všeobecnovzdelávacia stredná škola v Trnave, ktorá okrem klasických vedomostí ponúka svojim žiakom aj možnosť spoznať pravé ľudské hodnoty. Základným pilierom školy je zásada, neučiť všetkých všetko. Po tom, ako žiaci v prvých dvoch rokoch získajú potrebný prehľad, môžu sa špecializovať na oblasť, ktorej sa chcú v budúcnosti venovať. Vybrať si môžu spomedzi voliteľných predmetov akými sú aplikačný softvér a multimédiá, chémia v praxi a medicínska chémia, cestovný ruch, finančná gramotnosť, médiá, bioetika a ďalšie. V treťom ročníku (v septime) si zvolia semináre a v štvrtom ročníku (v oktáve) si zostavujú svoj vlastný študijný plán. Povinné predmety sú len slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, náboženstvo a telesná výchova.

Gymnázium vyniká i vybavenosťou. Geografia sa vyučuje v tabletovej učebni, slovenčina v učebni spojenej s knižnicou a fyzici sa môžu realizovať v novom fyzikálnom laboratóriu. Tí, ktorí sa chcú venovať programovaniu si môžu osvojiť základy programovacieho jazyka Python na hodinách informatiky.

V školskom roku 2015/2016 Gymnázium A. Merici dosiahlo zo slovenského jazyka a matematiky najlepšie maturitné výsledky zo všetkých trnavských gymnázií. Žiaci pravidelne reprezentujú školu na olympiádach a rôznych súťažiach.

Táto škola však rozhodne nie je len o učení sa. Študentská rada pravidelne organizuje rôzne podujatia ako napríklad Gamácka vianočka, Farebný týždeň, Angelínsky ples, imatrikulácie a iné, vďaka ktorým tu vládne priateľská a uvoľnená atmosféra.

Romana Bzdilová Mažgútová

Téma TASR