Grantový program podporí projekty zamerané na bezpečné športovanie

Školský servis, 13. septembra 2017 9:48

Grantový program poisťovne KOOPERATIVA opäť podporí projekty zamerané na bezpečné športovanie a prevenciu detských úrazov.

Deti súťažia v rámci projektu Nebuď lenivý - zásady zdravého, aktívneho štýlu pre tínedžerov na Základnej škole Hubeného v Bratislave - Ilustračné foto Foto: Michal Svítok/TASR


Bratislava 13. septembra (SkolskyServis.sk) - Nadácia pre deti Slovenska už po tretíkrát spája sily s poisťovňou KOOPERATIVA, aby spoločne prostredníctvom Nadačného fondu Deti v bezpečí podporili projekty zamerané na bezpečné nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov. V rámci grantového programu Športujem rád a bezpečne, sa o podporu môžu uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska, a to v termíne od 6. septembra, až do 10. októbra 2017.
Hlavným cieľom tohto grantového programu je najmä podpora vnútornej motivácie detí k športovaniu a radosti z prirodzeného pohybu. V tomto ročníku je na celkovú podporu kvalitných projektov vyčlenených 34 000 eur.
Grantový program Športujem rád a bezpečne vznikol v roku 2015 a v priebehu dvoch rokov bolo vďaka nemu prerozdelených takmer 80 000 € na aktivity detí a mladých ľudí prostredníctvom 38 organizácií v rámci celého Slovenska.

„Prínos projektov, ktoré v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska podporujeme má nevyčísliteľnú hodnotu. Spoločne pomáhame motivovať a učiť deti tráviť voľný čas plnohodnotne, aktívne a zároveň zlepšujeme kvalitu života v komunitách,“ uviedol Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

Už od začiatku je ambíciou poisťovne Kooperativa vytvoriť najväčší fond zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2015 do fondu poisťovňa vložila viac ako 200 000 €. Z neho boli podporené aktivity hlavne v grantových programoch Športujem rád a bezpečne a Bezpečne doma, bezpečne v komunite.

„Sme veľmi radi, že naša spolupráca s poisťovňou KOOPERATIVA pokračuje aj v tomto roku. Je pre nás nesmierne dôležité, že dokážeme spoločne prepájať svet firemný so svetom detí a mladých ľudí v projektoch, ako je tento. Grantový program Športujem rád a bezpečne dokazuje, že nie víťazstvá, ale tímový duch, radosť z pohybu, bezpečné prostredie a spoločná zábava je to, na čom skutočne záleží. A to v korporátnom, rovnako ako aj v detskom svete.“ uviedol Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

V grantovej výzve Športujem rád a bezpečne môžu uchádzači získať finančnú podporu do výšky až 3 tisíc eur na rozvoj nesúťažného športovania, pohyb detí a prevenciu úrazov pri pohybových aktivitách. V rámci grantového programu budú taktiež prebiehať školenia pre prijímateľov finančnej podpory, zamerané na rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu pri pohybových aktivitách a aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie.

Podrobnosti 3. ročníka programu:

Cieľ podpory:
 podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu;
 rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe);
 osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí;
 aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie.
Spôsob prihlasovania projektov:
 výhradne elektronicky prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk, kde sa nachádzajú aj podrobnejšie informácie v dokumente Grantové podmienky programu.

Dôležité dátumy:
• 10. októbra 2017: uzávierka prijímania žiadostí (konzultácie, príprava a odosielanie žiadostí sú možné už v súčasnosti, nenechávajte si ich, prosím, na poslednú chvíľu)
• 27. septembra 2017 – 1-dňový vzdelávací tréning pre záujemcov o grant vo Zvolene
• október: hodnotenie žiadostí
• 7. november 2017: vyhlásenie (úspešných) a podporených projektov
• december – august 2018: realizácia projektov

Viac informácií o nadačnom fonde Deti v bezpečí a grantovom programe Športujem rád a bezpečne nájdete na www.nds.sk.

SkolskyServis.sk informovala Ing. Lucia Skokanová NDS

Téma TASR