Fullova ruža 2018 sa vracia k rodine

Alena Štrompová , 16. februára 2018 10:31

Základná škola Ľudovíta Fullu v Košiciach s rozšíreným vyučovaním výtvarnej výchovy vyhlásila 15. ročník celoslovenského teleprojektu Fullova ruža.

Košice 16. februára (SkolskyServis.sk) - Po predchádzajúcich moderných, priam až futuristických témach rozohrávajúcich detskú fantáziu sa organizátori nechali inšpirovať základnou hodnotou kultivovanej spoločnosti – rodinou.

Foto:Vyhlásená téma Keď prehovorí starý album je zameraná na umelecké stvárnenie portrétu a skupinového portrétu. Pätnásty ročník súťaže ponúka široké možnosti kreatívneho uchopenia témy: od listovania v starých rodinných albumoch a hľadania originálneho, umelecky hodnotného portrétu až po nápadité fotografovanie s následným spracovaním témy ako inscenovanej, graficky upravenej umeleckej fotografie. Cieľom projektu je rozvíjať tvorivé myslenie, kultivovať vnímanie a predstavivosť už od útleho veku a v neposlednom rade rozvíjať konkrétne zručnosti spolu s e-gramotnosťou.

Celoslovenský projekt Fullova ruža 2018 má dve časti: mestskú výtvarnú súťaž v bližšie špecifikovaných výtvarných technikách a celoslovenský teleprojekt v počítačovej grafike. Zapojiť sa môžu žiaci materských, základných škôl a osemročných gymnázií, pričom celoslovenský teleprojekt je určený aj študentom stredných škôl. Uzávierka súťaže je 31. marca 2018. Bližšie informácie a podmienky zapojenia sa do projektu, tiež priebeh a ocenené práce z minulých ročníkov si môžete pozrieť na webovej stránke www.fullovaruza.sk.

Alena Štrompová
ZŠ Ľ. Fullu, Košice


Téma TASR