Začala fotosúťaž „Sedím si na vedení a je mi dobre“

Školský servis, 23. októbra 2015 13:47

Cieľom je upozorniť verejnosť na skutočnosť, že elektrické vedenia prinášajú vtáctvu i úžitok.

Foto:Bratislava 23. októbra (SkolskyServis.sk) - Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku vyhlásila v rámci projektu LIFE Energia fotosúťaž na tému „Sedím si na vedení a je mi dobre“. Cieľom je upozorniť verejnosť na skutočnosť, že elektrické vedenia prinášajú vtáctvu i úžitok.
„Vtáky často využívajú elektrické vedenia, aby si na nich sadli a mali dobrý výhľad na krajinu, alebo si oddýchli. I korisť sa im takto vyhľadáva lepšie. Počas jesenných a zimných dní je tento jav nápadnejší, lebo mnohé druhy sa v tomto čase zhlukujú do kŕdľov a takto posedávajú na vedeniach. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž o fotografie na túto tému. Najlepšie fotografie zverejníme prostredníctvom Facebook stránky LIFE Energia a webovej stránky lifeenergia.sk. Troch autorov fotografií s najvyšším počtom „like-ov“ na facebooku LIFE Energia odmeníme balíčkami LIFE Energia. Súťaž potrvá do 15.novembra 2015, fotografie budeme zverejňovať priebežne“, uviedla Martina Brinzíková Badidová z Ochrany dravcov na Slovensku.
Projekt LIFE Energia podporila Európska únia, prostredníctvom programu LIFE. Významným prínosom projektu je zlepšenie stavu prioritných druhov vtákov v trinástich projektových chránených vtáčích územiach, ktoré sú súčasťou siete Natura 2000. Projekt realizujú organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, Východoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR, s podporou Ministerstva životného prostredia SR, od septembra 2014 do decembra 2019. Všetky informácie o projekte nájdete na www.lifeenergia.sk a www.facebook.com/lifeenergia.sk.

Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR