Diskusie so študentmi ukazujú, že sa o dianie v EÚ zaujímajú

TASR, 23. septembra 2015 9:11

Študenti budú mať aj tento školský rok rovnako, ako po tie minulé, možnosť absolvovať online prednášky s poslankyňou Európskeho parlamentu (EP) Monikou Flašíkovou Beňovou.

Monika Flašíková - Beňová Foto: TASRBratislava 23. septembra (TASR) - Spravidla sa uskutočňujú prostredníctvom komunikačného programu Skype. Budú môcť diskutovať nielen o prioritách a fungovaní Európskej únie (EÚ), ale aj o tých najpálčivejších problémoch a výzvach, pred ktorými v súčasnosti Únia stojí a s ktorými sa musí čo najrýchlejšie vyrovnať.

Poslankyňa sa s ponukou na takúto formu spolupráce pred časom opätovne obrátila na riaditeľov škôl. "Pre ľahké zapamätanie som tieto diskusie so študentmi už v minulosti nazvala prednášky s Monikou. Či už riaditelia škôl alebo samotní učitelia sa môžu na mňa obrátiť prostredníctvom mojej verejne dostupnej emailovej adresy," uviedla europoslankyňa. Prednášky podľa nej v žiadnom prípade nemajú byť akousi ódou na fungovanie EÚ. "Naopak, ide mi predovšetkým o objektívnu diskusiu a vzbudenie záujmu v študentoch, ktorých sa dianie v Únii už teraz veľkou mierou dotýka," upozornila.

Tém, o ktoré sa študenti v súvislosti s fungovaním EÚ zaujímajú, je naozaj veľké množstvo. "Rozprávame sa aj o fungovaní, kompetenciách a význame jednotlivých európskych inštitúcií, čo môže byť pre niekoho trochu únavné. Hlavná časť debaty sa však týka najmä súčasných problémov, akými sú utečenecká kríza, finančné ťažkosti EÚ, zamestnávanie mladých, či vzťahy medzi členskými štátmi. Aj z toho je jasné, že žiaci sa o dianie v Únii skutočne zaujímajú," priblížila poslankyňa.

Je pritom dôležité, aby sa študenti ku všetkým výzvam, ktoré pred EÚ momentálne stoja, mohli vyjadriť a boli zároveň informovaní bez zavádzania a nič neriešiaceho strašenia. "Som veľmi rada, že mi školy a ich predstavitelia umožňujú byť týmto spôsobom v kontakte s ich žiakmi. S viacerými som sa následne stretla aj na návšteve v Štrasburgu. Ich postoje a nápady sú mnohokrát veľmi konštruktívne a podnetné," uzavrela Monika Flašíková Beňová.

Monika Flašíková Beňová, poslankyňa Európskeho parlamentu

Téma TASR