O fakultu riadenia a informatiky ŽU mali dievčatá záujem aj tento rok

TASR, 23. apríla 2015 13:36

Zhruba 60 dievčat zo žilinského regiónu sa dnes podľa Lendela zoznámilo v priestoroch fakulty s informačnými a komunikačnými technológiami.

Foto: Pavol Ďurčo/TASRŽilina 23. apríla (TASR) – Po minuloročnom podujatí GIRL'S DAY na fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline stúpol počet prihlásených dievčat na bakalársky študijný program informatika a počítačové inžinierstvo. Na druhom ročníku podujatia, určeného pre študentky stredných škôl, to pre TASR uviedol prodekan Fakulty riadenia a informatiky ŽU pre vzdelávanie Viliam Lendel.

Zhruba 60 dievčat zo žilinského regiónu sa dnes podľa Lendela zoznámilo v priestoroch fakulty s informačnými a komunikačnými technológiami. „V prvej časti programu mali ukážky mobilného robotického systému Y ROBOT, ktorý sa vyvíjal aj na našej fakulte. Pripravené boli cvičenia, zamerané na matematiku – ako sa dá prepojiť matematika a informatika, ako sa dajú využiť počítačové simulácie. Veľmi pekná bola aj prednáška Optimalizácie inšpirované prírodou, kde mohli vidieť prepojenie medzi biológiou a informatikou,“ povedal prodekan Fakulty riadenia a informatiky ŽU pre vzdelávanie.

Doplnil, že v súčasnosti na fakulte študuje v oblasti informačných technológií, informačných systémov a informatiky 8 percent dievčat. „Niekedy to bolo na úrovni 3 až 4 percent. Takže, postupne sa to číslo zvyšuje a v niektorých študijných programoch dosahujeme, čo sa týka týchto čísel už aj 12 – 13 percent,“ doplnil Lendel.

Podľa dekana Fakulty riadenia a informatiky ŽU Emila Kršáka bolo v akademickom roku 2014/2015 zapísaných v bakalárskych študijných programoch Informatika a Počítačové inžinierstvo 66 žien (celkovo 834 študentov). V inžinierskych študijných programoch Informačné systémy, Počítačové inžinierstvo a Aplikované sieťové inžinierstvo 23 žien (celkovo 272 študentov).

Do organizácie podujatia sa zapojila aj doktorandka v prvom ročníku na katedre technickej kybernetiky Veronika Olešnaníková. „Dievčatám dnes napríklad ukazujeme žltého robota, ktorý má rôzne nadstavbové moduly. Je to otvorený hardvér. Takže si ho každý môže postaviť aj sám. Chceme dievčatám priblížiť prácu, kde si môžu samé naprogramovať, čo by chceli. Aby sme ich inšpirovali do budúcnosti. Robot vie napríklad rozoznávať a nasledovať oranžovú loptičku. Roboty sa vedia navzájom dorozumievať a v závislosti na tom sa pohybovať daným smerom,“ dodala Olešnaníková.

Katedra, na ktorej dnes pôsobí, ju pred časom zaujala počas dňa otvorených dverí. „Zaujala ma tým, že môžeme prakticky vidieť, prakticky si vyskúšať, ako sa naše programy správajú, čo robia. A môžeme vidieť hmatateľné výsledky našej práce,“ uzatvorila Olešnaníková.
Téma TASR