Fajnorka oslavuje 115. výročie svojich prvých skúšok

Školský servis, 20. januára 2019 8:07

Stredná priemyselná škola strojnícka otvára svoje dvere zvedavým žiakom základných škôl.

Foto: TASR


Bratislava 20. januára (SkolskyServis.sk) - Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom nábreží v Bratislave oslavuje 115. výročie svojich prvých polročných skúšok. Výročie je sprevádzané dvoma podujatiami. V piatok 25. januára štartuje o 10:00 hod. seminár najúspešnejších absolventov školy pod názvom Zručnosti a vedomosti absolventa Fajnorky včera dnes a zajtra. V sobotu 26. januára nasleduje Sobotný deň otvorených dverí – Stretnutie generácií pre budúcnosť, ktorý je určený širokej verejnosti, ako aj žiakom, učiteľom a absolventom školy, tiež so začiatkom o 10:00 hod.

„Každý úspešný absolvent píše históriu školy, a preto si zaslúži byť súčasťou osláv jej jubilea,“ uvádza riaditeľ školy Ing. Felix Dömény. V súvislosti s výročím odštartovala škola projekt osláv, ktorý sa zameriava na jej úspešných absolventov s cieľom spájať nielen minulosť so súčasnosťou, ale hlavne s budúcnosťou a s ambíciou nastaviť cesty vzdelávania na škole tak, aby Fajnorka naďalej vychovávala kvalitných technikov. Medzi pozvanými sú absolventi školy pracujúci v odbore, ako aj zástupcovia Ministerstva školstva, Bratislavského samosprávneho kraja, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a iných organizácií.

Deň otvorených dverí pripadol na deň prvých polročných skúšok, ktoré sa na škole konali v roku 1904. V rámci prehliadky školy sa záujemcovia o štúdium na tejto strednej škole, ako aj ich rodičia, na chvíľu ocitnú v magickom svete vedy a techniky, navštívia špecializované učebne, laboratóriá či dielne. Dozvedia sa nielen všetky informácie o štúdiu a jeho obsahovej náplni, ale aj možnostiach uplatnenia sa v praxi.

Fajnorka je moderná škola so štvorročným denným študijným programom, ktorej absolventi, budúci strojári, získajú nielen teoretické vedomosti a praktické zručnosti v danom odbore v slovenčine, ale aj v cudzom jazyku. „Prezentovanie v cudzom jazyku, ako aj výmenné stáže s partnermi v zahraničí sú na našej škole samozrejmosťou,“ dodáva F. Dömény.

Doplnkové informácie

Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom nábreží je jedna z najstarších škôl na Slovensku. Bola založená v školskom roku 1903/1904. Počas jej existencie túto školu úspešne dokončilo asi 12-tisíc študentov. Školu navštevovali aj mnohé známe osobnosti, ako napríklad spisovateľ Dobroslav Chrobák, herec Roman Luknár, hokejisti Vladimír Dzurilla, Marián Šťastný, futbalisti Vladimír Weiss starší a Lukáš Pauschek, triatlonista Richard Varga a ďalší. V kooperácii ministerstiev školstva vo Francúzsku a na Slovensku a s aktívnou pomocou PSA Peugeot Citroën vzniklo v škole centrum moderných strojárskych technológií. Škola úzko spolupracuje s vysokými školami, hlavne SjF STU v Bratislave, dbá na úzke prepojenie teórie a praxe, kooperuje s viacerými podnikmi v regióne. Má úspešný tím „RC Fajnorka“, ktorý má svoj vlastný model auta na hybridný vodíkovo-elektrický pohon. Je členom EfVET organizácie, ktorá združuje školy a inštitúcie poskytujúce odborné vzdelávanie z celej Európy.

Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR