Študenti diplomacie si vyskúšajú riešenie globálnych problémov

TASR, 19. marca 2014 7:35

Na podujatí za prítomnosti rektora univerzity Rudolfa Siváka a dekanky Fakulty medzinárodných vzťahov Ľudmily Lipkovej sa očakáva účasť diplomatov a expertov z rôznych oblastí.

Bratislava 19. marca (TASR) - Študenti diplomacie si vyskúšajú riešenie globálnych problémov a výziev súčasného sveta. Na pôde Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave študenti piateho ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov budú v rámci summitu fiktívnej medzinárodnej organizácie s názvom Fórum pre 21. storočie, s odborníkmi z praxe riešiť ekonomické aspekty rozdelenia Arktídy a tiež politické dôsledky krízy v Sýrii. Siedmy ročník Modelovej konferencie sa uskutoční na budúci týždeň vo štvrtok (27.3.) v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Študenti hospodárskej diplomacie EU začali pripravovať Modelovú konferenciu už v septembri minulého roka. Dvojsemestrálny projekt ukončia v marci oficiálne rokovania dvoch sekcií, ekonomickej a bezpečnostnej, s cieľom prijať memorandum, ktoré bude prezentované na slávnostnej Modelovej konferencii. Počas nej budú mať študenti možnosť diskutovať o uvedených problémoch s expertmi, ktorí sa venujú danej problematike, a diplomatmi rôznych krajín a zároveň im prezentovať svoje výsledky, či neformálne diskutovať s diplomatmi a odborníkmi počas recepcie.

Na podujatí za prítomnosti rektora univerzity Rudolfa Siváka a dekanky Fakulty medzinárodných vzťahov Ľudmily Lipkovej sa očakáva účasť diplomatov a expertov z rôznych oblastí, ktorí budú diskutovať so študentmi. Účasť potvrdili Barbora Padrtová z Centra pre európske a severoamerické vzťahy, Dávid Tarčák, bývalý obchodný atašé slovenskej ambasády v Číne, Ilya Barmin, atašé ruskej ambasády v SR a ďalší.

"Projekt vytvára výnimočnú príležitosť na praktickú výučbu študentov medzinárodných vzťahov a diplomacie. Počas príprav konferencie získavajú schopnosť pracovať v tíme, rokovať, prezentovať a adekvátne argumentovať," informovali zástupcovia Fakulty medzinárodných vzťahov EU. Projekt Modelovej konferencie podľa nich otvára priestor pre spoluprácu s ďalšími vysokými školami a fakultami iného zamerania, nakoľko sa na projekte podieľajú študenti IT, žurnalistiky či tlmočníctva z iných univerzít na Slovensku.Téma TASR