ENVIRO: Mladí reportéri budú opäť upozorňovať na problémy s odpadom

TASR, 2. novembra 2015 12:39

Mladí reportéri si budú v rámci kampane vymieňať skúsenosti s kolegami z Čiernej Hory, Francúzska, Izraela, Kanady, Kazachstanu, Nemecka, Portugalska a Rumunska.

Skládka v Opoji Foto: Vanda ČajkováTrenčín 2. novembra (TASR) – Vzdelávanie detí a mládeže v problematike odpadu a ich povzbudenie, aby sa stali súčasťou pozitívnych riešení pri minimalizácii znečistenia je hlavným cieľom kampane eko-reportérov Litter Less za menej odpadu. Štvrtý ročník kampane, ktorú organizuje Centrum environmentálnych aktivít (CEV) Trenčín, odštartuje úvodným workshopom v stredu 4. novembra.

Podľa Richarda Medala z CEV je Slovensko do kampane Litter Less zapojené prostredníctvom vzdelávacieho programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Mladí ľudia vo veku od 11 do 18 rokov upozorňujú na problémy s odpadom vo svojom okolí a v spolupráci so školami, verejnosťou a kompetentnými pracovníkmi hľadajú riešenia pre ich odstránenie. Vyvrcholením reportérskych aktivít je národná a medzinárodná súťaž o najlepší článok, fotografiu a videoreportáž. Výsledky medzinárodnej súťaže vyhlasujú vždy 5. júna pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

„Naši Mladí reportéri si budú v rámci kampane vymieňať skúsenosti s kolegami z Čiernej Hory, Francúzska, Izraela, Kanady, Kazachstanu, Nemecka, Portugalska a Rumunska. Zvyšných 22 krajín je do kampane Litter Less zapojených v rámci programu Eco-Schools,“ priblížil Medal.

Úvodný workshop kampane organizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín pre 16 zapojených škôl z celého Slovenska s cieľom predstaviť manuál kampane a časový harmonogram súťaže. CEA odovzdá tiež cenu 16-ročnej Silvii Vandžurovej z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi za 1. miesto na svete v roku 2015 za fotopríbeh Volanie. Workshop sa uskutoční v priestoroch Galérie M. A. Bazovského na Palackého ulici v Trenčíne od 10.00 hodiny.

„V minulom školskom roku sa do kampane Litter Less celosvetovo zapojilo viac než 400.000 študentov zo 700 škôl. Slovenskí Mladí reportéri v rámci kampane vytvorili 180 žurnalistických príspevkov na tému znečistenia a odpadu a spolu s pedagógmi zorganizovali 10 komunitných akčných dní, v rámci ktorých predstavili svoje reportérske články a fotografie ďalším školám a širšej verejnosti,“ doplnil Medal s tým, že záštitu nad programom Mladí reportéri pre životné prostredie prevzal minister školstva Juraj Draxler. Garantom programu je sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála.

Téma TASR