EDULAB pripravuje pre školy inovácie vo výučbe

Školský servis, 21. decembra 2016 13:12

Chystá sa aj moderný výučbový priestor.

Ilustračné foto Foto:Bratislava 21. decembra (SkolskyServis.sk) - Projekt „Moja prvá škola“ zameraný na inovatívne formy výučby na základných školách má ambíciu prinášať komplexné riešenia v oblasti modernizácie výučby na Slovensku. Teda nielen plnohodnotnú podporu pre učiteľov v podobe vzdelávania, kvalitných metodických materiálov a digitálneho vzdelávacieho obsahu, ale aj inovácie v oblasti modernizácie školského prostredia. „Prostredie školy, teda priestory v akých vyučovanie prebieha, je dôležitou súčasťou vzdelávania, lebo má bezprostredný vplyv na didaktické metódy a teda aj na kvalitu. Skrátka, nedá sa učiť po novom v starých priestoroch, určených na frontálne vyučovanie,“ hovorí Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB, ktorá projekt organizuje.
EDULAB preto nadviazal spoluprácu s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, ktorej študenti pripravili návrhy dizajnov tried, nábytku, ako aj architektonickú štúdiu modernej školy. Cieľom je prezentovať verejnosti, ako môže v budúcnosti vyzerať prostredie triedy a školy, aby spĺňali požiadavky modernej doby. „Pokračujúci technologický rozvoj a inovácie vytvoria tlak na zmeny vzdelávacieho systému, ktorému bude potrebné prispôsobiť aj prostredie školy,“ myslí si J. Machaj.

Finálne študentské práce budú verejnosti predstavené na jar 2017. Následne bude podľa víťazného návrhu inovovaná trieda, ktorá sa zapojila do projektu „Moja prvá škola“ a bola najaktívnejšia v realizácii projektovej výučby „Kozmix Science“. Nová trieda bude prerobená na vyučovací priestor, ktorý bude reflektovať trendy vo vzdelávaní a požiadavky na funkčný a moderný dizajn. Úpravu triedy získa víťazná škola bezplatne.

Odborným garantom projektu „Moja prvá škola“ je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Partnermi projektu sú spoločnosti Agemsoft, Samsung, Slovak Telekom a Tatra Banka. Viac informácií o projekte je dostupných na: www.mojaprvaskola.sk.

Téma TASR