Kedysi dávala stredná škola len vedomosti, dnes ponúka aj skúsenosti

Školský servis, 18. januára 2018 10:18

Každoročne sa žiaci končiaci základnú školu rozhodujú, na ktorej strednej škole pokračovať.

Bratislava 18. januára (SkolskyServis.sk) - Dnes už stredné školy neponúkajú, tak ako tomu bolo v minulosti, len teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Vďaka systému duálneho vzdelávania trávia polovicu času na praxi, na ktorej sa naučia všetko potrebné pre svoje budúce povolanie.

Projekt duálneho vzdelávania realizuje Bratislavská župa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave Ilustračné foto Foto: BSK


Deviataci musia odovzdať prihlášky na strednú školu do 10. apríla 2018. Tí z nich, ktorí by chceli využiť výhody duálneho vzdelávania musia doložiť aj potvrdenie od svojho budúceho zamestnávateľa. V školskom roku 2018/2019 ponúka duálne vzdelávanie aj spoločnosť Kaufland, a to v spolupráci so strednými školami v 9 mestách na Slovensku. Ich žiakom v odbore pracovník marketingu či obchodný pracovník poskytne platenú prax. Okrem toho im spoločnosť ponúka aj iné finančné, či nefinančné benefity a garanciu pracovného miesta po skončení školy.

V súčasnosti sa na prácu v Kauflande pripravuje 30 študentov. „Na budúci rok plánujeme ich počet zvýšiť,“ uviedla Lucia Langová, vedúca oddelenia firemnej komunikácie spoločnosti Kaufland. Z celkového počtu 65 prevádzok je 21 certifikovaných na poskytovanie duálneho vzdelávania.

Svojim budúcim študentom Kaufland ponúka:

• praktické vyučovanie pod vedením certifikovaných inštruktorov
• zárobok vo výške 2,50 € za každú odpracovanú hodinu
• podnikové štipendium od výšky 50 € na mesiac v 1. ročníku, ktoré sa každý rok zvyšuje
• príspevok na ubytovanie na internáte a dopravu do miesta vzdelávania
• príspevok na stravu a bezplatné pracovné oblečenie

Okrem toho majú žiaci možnosť zúčastňovať sa na firemných vzdelávacích a rozvojových aktivitách, či vo vyšších ročníkoch absolvovať prax v zahraničí. Študenti v odbore obchodný pracovník získajú slovensko-nemecký certifikát odbornej spôsobilosti, uznávaný aj v Nemecku. Po skončení štúdia vo všetkých študijných, resp. učebných odboroch im Kaufland garantuje pracovné miesta, na ktoré sa zaúčali.

Kaufland má spoluprácu s týmito strednými odbornými školami (SOŠ):

• SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave
• SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom
• SOŠ potravinárskou v Nitre
• SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne
• SOŠ obchodu a služieb v Martine
• SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene
• SOŠ obchodu a služieb v Žiline
• SOŠ J. Bocatia v Košiciach
• SOŠ obchodu a služieb v Prešove

Čo považujú za najväčšie výhody duálneho štúdia učitelia?

„Posilnenie praktického vyučovania formou navýšenia počtu hodín, odbornosť zodpovedajúca požiadavkám budúceho zamestnávateľa, no najväčším pozitívom je to, že títo študenti neskončia na úrade práce v evidencii nezamestnaných, ale majú garantované pracovné miesto,“ hovorí Tatiana Mokosová, riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave. Ako dodáva, plusom sú spokojní, motivovaní študenti, ktorým sa výrazne zlepšila dochádzka a záleží im na výsledkoch, takže sa snažia opraviť si známky. „Sme radi, že hneď od začiatku štúdia si budujú vzťah so svojim budúcim zamestnávateľom a osvojujú firemnú kultúru.“

A čo si o tomto spôsobe výučby myslia samotní študenti?

Nikola: „O tejto možnosti som sa dozvedela od kamarátky a pre duálne štúdium som sa rozhodla hlavne kvôli platenej praxi, ale aj skúsenostiam. Veľmi príjemne ma prekvapili ľudia v Kauflande na praxi a v budúcnosti by som chcela skúsiť dostať sa na vysokú školu alebo zostať v Kauflande.“

Lukáš: „O duálnom štúdiu som sa dozvedel od rodiny a presvedčila ma možnosť striedania praxe s teóriou v škole. Plat bol pozitívnym prekvapením.“

Barborka a Viktória sa o duálnom štúdiu dozvedeli z letákov a na internete: „Najviac sa nám páči prepojenie vyučovania s praxou, oveľa radšej by sme viac praxovali než sedeli v školských laviciach.“

Zaujala vás táto forma štúdia?
Stačí urobiť nasledovné kroky:

1. Na http://zamestnavatel.kaufland.sk zistiť, s ktorými strednými školami spolupracujeme a vybrať si odbor pre štúdium.
2. Zaslať do Kauflandu žiadosť o duálne vzdelávanie spolu s kópiami posledných dvoch vysvedčení, dohodnúť si pohovor a získať potvrdenie o odbornom vzdelávaní.
3. K prihláške na strednú školu priložiť potvrdenie o odbornom vzdelávaní z Kauflandu.
4. Najneskôr do 31. augusta podpísať učebnú zmluvu a od septembra nastúpiť do duálnej triedy.

Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR