Duálne vzdelávanie bojuje s nedostatkom študentov

Školský servis, 12. februára 2018 11:23

Do roku 2020 sa doň musí zapojiť 12-tisíc žiakov.

Foto: TASR


Bratislava 12. februára (SkolskyServis.sk) - Problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu sa týka väčšiny firiem na Slovensku. Ako účelné riešenie sa ukazuje duálne vzdelávanie, vďaka ktorému si firmy vychovajú budúcich zamestnancov a žiaci obsadia pracovnú pozíciu hneď po skončení školy. Do roku 2020 sa do tohto programu musí zapojiť 12-tisíc slovenských študentov, inak hrozí, že naša ekonomika nebude konkurencieschopná.
Nájsť si primerané pracovné miesto po ukončení štúdia je nočnou morou väčšiny mladých ľudí. Bez potrebnej kvalifikácie ich zamestnávatelia nechcú prijať a získať prax počas štúdia nie je jednoduché. Lenže málokto však využíva možnosť duálneho vzdelávania, ktoré dnes už v spolupráci so školami ponúkajú mnohé firmy.

V súčasnosti má duálne vzdelávanie za sebou tri roky fungovania
v praxi. Ako vyhlásil poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling, ani v roku 2017 nedokázal tento program osloviť dostatočný počet žiakov stredných odborných škôl. Bilancia hovorí o počte 200 firiem a 70 škôl, ktoré sa doteraz do projektu zapojili. Celkovo ide o približne 2,5-tisíca žiakov. Na dosiahnutie avizovaných 12-tisíc to však nestačí.

Hoci bol na podporu duálneho vzdelávania prijatý zákon č. 61/2015
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, vytvorila sa Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a vznikol projekt Duálne vzdelávanie, počet žiakov je aj naďalej nízky. V prvom roku to bolo 450 žiakov z pôvodne plánovaných vyše 1,4-tisíca, v druhom roku bolo obsadených 1,1-tisíca z 2,7-tisíca vzniknutých miest a v roku 2017 bolo zapísaných vyše 1,3-tisíca prvákov. To predstavuje asi
4 percentá z celkového počtu prvákov stredných odborných škôl. Podľa Gröhlinga je dôvodom nízkeho záujmu nepružnosť systému.

Potrebné sú zmeny
Realizátor projektu Štátny inštitút odborného vzdelávania sa vyjadril, že v priebehu troch rokov prax ukázala, že je nutné urobiť niekoľko zmien. „Tie vychádzajú priamo zo skúseností stredných odborných škôl, zamestnávateľov a vyšších územných celkov s implementáciou duálneho vzdelávania v praxi," uviedla pre TASR Martina Slušná z Inštitútu. Zavedenie duálneho vzdelávania stálo štát desiatky miliónov eur. Pomôcť ho naštartovať by mohlo odstránenie nadbytočnej byrokracie a umožnenie vstupu do programu aj v druhom či treťom ročníku, podpora zapojenia malých a stredných podnikov, ktoré sú takzvanou chrbticou ekonomiky, a zároveň zrušenie systému znižovania normatívov na žiaka.
V súčasnosti štát pripravuje novelu zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Ministerstvo školstva a Štátny inštitút odborného vzdelávania v nej chcú presadiť zmeny, ktoré by mali posilniť motiváciu škôl i zamestnávateľov, aby sa do projektu zapojili. Platnosť zmien sa predbežne predpokladá od septembra 2018.

Potreba praxe
Kedysi bolo získavanie praktických skúseností na pracovisku bežnou súčasťou výučby. Dnes sa situácia zmenila a žiaci sa sami môžu rozhodnúť, či sa do programu duálneho vzdelávania zapoja. Osvojenie si týchto zručností je pritom v ich vlastnom záujme. Navyše tak získajú správne pracovné návyky, naučia sa zodpovednosti, samostatnosti, hospodáriť s financiami a získajú reálnu predstavu o fungovaní
v spoločnosti. „Naučil som sa, že neexistuje iba jeden výrobok, ale sú aj rôzne rozdelenia a podtriedy. Viem sa viac a ľahšie orientovať v tovare. Čo sa týka prístupu k zákazníkovi, treba sa k nemu správať slušne a ústretovo,” hovorí Oliver, žiak tretieho ročníka odboru obchodný pracovník.

Možnosť kombinácie štúdia v škole s praxou v spoločnosti ponúka aj dm drogerie markt. „Duálne vzdelávanie je cesta k tomu, aby sme v budúcnosti našli na trhu práce kvalifikovaných ľudí pre konkrétnu oblasť, ktorá má svoje plusy, ale aj mínusy. Tým, že si naša spoločnosť ešte pred zavedením duálneho vzdelávania uvedomila potrebu kvalifikovanosti našich spolupracovníkov a naštartovala spoluprácu s vybranými strednými odbornými školami pre obchod a služby, darí sa nám riešiť absentujúcu odbornosť,” konštatuje Jana Hornáková, manažérka rozvoja organizácie a odborného vzdelávania v dm drogerie markt, a dodáva, že cieľom spoločnosti je zamestnať všetkých študentov po úspešnom dokončení štúdia.

Vytvorila sa i pracovná skupina pre duálne vzdelávanie, ktorá je zložená zo zástupcov jednotlivých partnerov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), medzi ktorých okrem dm drogerie markt patrí aj Billa, Kaufland, Lidl, Metro či Tesco. „To, čo nás spája, je vnímanie potreby riešiť situáciu na trhu práce, ktorý nám obchodníkom aktuálne neponúka odborne kvalifikovanú pracovnú silu,” vysvetľuje Marcel Blaščák, zástupca dm drogerie markt v SAMO.
Budúci zamestnanci tak po absolvovaní duálneho vzdelávania majú istotu zaradenia sa do pracovného života bez toho, aby sa museli obávať, že skončia na úrade práce.

Téma TASR