Dolnokubínska ZŠ P. Škrabáka vedie žiakov k zdravému životnému štýlu

TASR, 17. novembra 2017 7:13

Za štvrťstoročie existencie školy prešli jej bránou tisícky žiakov a vystriedali sa traja riaditelia.

Dolný Kubín 17. novembra (TASR) – Rozvoj jazykovej a počítačovej gramotnosti, história regiónu či zdravý životný štýl. Na tieto a mnohé ďalšie oblasti sa už 25 rokov pri svojom fungovaní zameriava dolnokubínska Základná škola (ZŠ) Petra Škrabáka. Za štvrťstoročie existencie školy prešli jej bránou tisícky žiakov a vystriedali sa traja riaditelia. Momentálne školu navštevuje 420 žiakov a pracuje v nej päťdesiattri zamestnancov. TASR o tom informoval referent informovania verejnosti Mestského úradu v Dolnom Kubíne Martin Buzna.

Škola podporuje aktívneho trávenie voľného času, mediálnu komunikáciu, ale aj preventívne programy. "Vďaka kvalitným učiteľom a trpezlivému a cieľavedomému vedeniu školy sa radia medzi najlepšie v našom meste," povedal dolnokubínsky primátor Roman Matejov.

Ako doplnil Buzna, počas svojej existencie získala škola certifikáty a ocenenia v rôznych sférach, primárne však v environmentálnej výchove, nielen doma, ale aj v zahraničí. Dlhú tradíciu má aj v projekte Zelená škola. "Snažíme sa ísť stále dopredu, aby sme učili žiakov, nielen nabifľovať sa potrebnú látku, ale aby sa sami zapájali do učebného procesu. Preto majú počas štúdia možnosť sa zapojiť aj do projektu žiackych univerzít, kedy žiaci učia žiakov," skonštatovala riaditeľka ZŠ Petra Škrabáka Magdaléna Kubisová.

ZŠ od roku 1992 vzdeláva žiakov v prvom a druhom stupni základného vzdelania. Počas tohto obdobia prešla viacerými zmenami od rekonštrukcie, po otvorenie multimediálnej učebne. Získala tiež štatút modernej školy na úrovni Európskej únie.Téma TASR