Do tretice všetko dobré platilo i v prípade ZŠ Moldava nad Bodvou

Školský servis, 25. februára 2018 9:07

Minulý rok prebiehal už štvrtý ročník projektu Domestos pre školy.

ZŠ Moldava nad Bodvou Foto: ZŠ Moldava nad Bodvou


Moldava nad Bodvou 25. februára (SkolskyServis.sk) - V rámci neho zapojené základné a materské školy z celého Slovenska plnili rôzne úlohy a bojovali o výhry určené na rekonštrukciu sociálnych zariadení na svojich školách. Jednou z víťazných škôl bola ZŠ Moldava nad Bodvou z košického kraja, ktorá vďaka svojmu elánu a súťažnému nadšeniu získala hlavnú výhru - šek na 3500 eur a produkty na vybavenie v hodnote 4000 eur. Viac prezradí pani riaditeľka školy – Mgr. Gabriela Janičová.

Prečo ste sa do projektu Domestos pre školy rozhodli prihlásiť? Motivoval vás zlý stav sociálnych zariadení na vašej škole alebo prišiel impulz zo strany detí či rodičov?

O súťaži sme sa dozvedeli pred troma rokmi od našej pani učiteľky, ktorá informáciu o súťaži Domestos pre školy našla na internete, a tak sme sa rozhodli, že sa ako škola zapojíme a vyskúšame šťastie, keďže naše toalety už nutne rekonštrukciu potrebovali.

Ako by ste projekt zhodnotili?

Projekt sa nám vo všeobecnosti veľmi páčil, deti sa doň spolu s pani učiteľkami tvorivo zapájali. Hravou formou sa učili o hygiene, vyrábali rôzne príšery, vymýšľali básne, slogany i plagáty. Rodičia nám taktiež pomohli zbieraním účteniek. Projekt sme sa snažili spropagovať nielen cez školský rozhlas a webovú stránku školy, ale i každý rodič dostal domov letáčik s informáciami, ako v projekte postupovať. Prvé dva roky sa nám podarilo vyhrať iba vedľajšie ceny, za ktoré sme boli taktiež vďační, ale hlavná výhra bola pre nás lákavejšia. Tento tretí rok nášho zapojenia sa zmenilo niekoľko organizačných vecí. Pozitívne hodnotíme, že sa body každej školy v priebehu súťaže nezverejňovali a každá škola videla len tie svoje body. Nebolo totiž veľmi povzbudivé vidieť, ako niektoré veľké školy získali tisíce bodov hlasovaním za ich fotky, o čom sme my, menšie školy, nemohli ani snívať i keď sme sa veľmi snažili.

Aké boli reakcie detí na projekt?

Každá jedna aktivita deti zaujala, zabavila a v neposlednom rade i obohatila. Hneď po zverejnení sme o výher informovali žiakov cez školský rozhlas a v mestskej televízii sme zase informovali rodičov a obyvateľov mesta. Poďakovali sme koordinátorke projektu, všetkým pani učiteľkám 1. stupňa, deťom, ktoré poctivo plnili úlohy projektu a v neposlednej rade rodičom, ktorí pre nás zbierali účtenky. Deťom sme zapojenie sa do projektu oznámili už koncom školského roka 2016/2017, a motivovali sme ich aj tým, že na konci bude žiak, ktorý nazbiera najviac účteniek, odmenený školskou taškou plnou školských pomôcok. Po súťaži sme sa rozhodli, že neoceníme iba jedného žiaka, ale rovno troch. Už teraz na nich čakajú školské batohy naplnené školskými pomôckami, ktoré im odovzdáme posledný deň školského roka.

Je podľa vás dôležité mať v školách pekné toalety? Cítia sa tak deti lepšie?

Odpoveď je jednoznačne áno! Dieťa vníma svet okolo seba intenzívnejšie, všíma si detaily, farby, vzhľad i čistotu prostredia. Keď chceme dosahovať výsledky, musíme sa cítiť dobre, pohodlne, príjemne a pekné toalety k týmto pocitom tiež napomôžu.

Myslíte, že sa budú deti správať k novým sociálnym zariadeniam šetrnejšie?

Ak máte na niečom zásluhu, tak si to vážite a ceníte o to viac. Žiaci vedeli, prečo zbierajú účtenky, prečo robia dané aktivity, a preto sa z výhry tešia spolu s nami. Nové toalety budú našou pýchou, lebo sme to dokázali spoločne. V minulom školskom roku sa nám podarilo vyhrať projekt na nové detské ihrisko a tento rok sa opäť potvrdila vynikajúca spolupráca s rodičmi, keď sme opäť boli úspešní v ďalšom projekte, v projekte Domestos pre školy, ktorý našej škole pomôže.

Boli do projektu zainteresované aj subjekty mimo školského prostredia?

V tomto projekte nám veľmi pomohli obchody – drogérie v meste, ktoré boli ochotné prijať naše zberné schránky na účtenky do svojich obchodov, dali ich na viditeľné miesta a oslovovali svojich zákazníkov s prosbou pomoci našej škole aj takýmto spôsobom.

Snažili ste sa v minulosti o rekonštrukciu vašich sociálnych zariadení? Aké cesty financovania ste využívali?

V minulosti sme z finančných dôvodov vedeli uskutočniť iba najnutnejšie opravy. V tomto školskom roku sme finančné prostriedky získané zo zberu papiera, sponzorov a príspevku Rady rodičovského združenia využili na rekonštrukciu sociálnych zariadení na prízemí budovy školy pre prvý a druhý ročník. Takýchto nezrekonštruovaných sociálnych zariadení máme na škole ešte 19, takže sa určite posnažíme zapojiť do projektu aj na budúci školský rok.

Je pre štátnu školu náročné získať peniaze na zlepšenie podmienok školských toaliet?

Za posledných štrnásť rokov škola nezískala od zriaďovateľa kapitálové výdavky, z ktorých by sme mohli takéto rekonštrukcie väčšieho rozsahu realizovať.

Je možné získať nejaké dotácie od štátu? Musia sa spĺňať nejaké špeciálne kritéria na ich získanie?

Dá sa to, ale v projekte je zväčša požadovaná spoluúčasti: 5 – 10 % kofinancovanie projektov. Ja osobne som sa stretla iba s jedným takýmto projektom, ktoré vyhlásilo MŠVVaŠ (Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR), a to na výstavbu, rekonštrukciu telocviční, poprípade šatní a sociálnych zariadení. Váš projekt je presne zameraný na túto konkrétnu vec – teda na opravu a rekonštrukciu toaliet.

Téma TASR