Deti s iným materinským jazykom sa nebudú slovenčinu učiť po novom

TASR, 13. októbra 2017 12:07

Parlament dnes totiž odmietol novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorou chcela nezaradená poslankyňa Zuzana Zimenová presadiť špeciálny vzdelávací program na výučbu slovenčiny.

Bratislava 13. októbra (TASR) - Deti, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, sa zatiaľ nebudú slovenský jazyk učiť inak ako doteraz. Parlament dnes totiž odmietol novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorou chcela nezaradená poslankyňa Zuzana Zimenová presadiť špeciálny vzdelávací program na výučbu slovenčiny.

Navrhovala, aby školy mohli používať špecifické metodiky pri výučbe slovenského jazyka v prípade, ak ich navštevujú žiaci s iným materinským jazykom, ako je jazyk slovenský. "V takomto prípade je potrebné umožniť výučbu slovenčiny v školách spôsobom, ktorý bude rešpektovať relevantné metodiky z oblasti výučby cudzích jazykov," uvádzala v dôvodovej správe Zimenová.

Špeciálny vzdelávací program na výučbu slovenského jazyka pre týchto žiakov mal byť podľa poslankyne súčasťou záväzného štátneho vzdelávacieho programu. "Cieľom návrhu je zlepšiť doterajší stav, a to zavedením systémovej výučby slovenského jazyka a vytvorením ponuky vzdelávacieho programu, v ktorom by boli zohľadnené potreby detí, ktorých materinský jazyk je iný ako slovenský," vysvetlila Zimenová.

Podľa poslankyne tradične uplatňovaný jednotný princíp vyučovania štátneho jazyka, bez ohľadu na materinský jazyk dieťaťa, neprináša požadované výsledky. Tieto deti nevedia dobre po slovensky. Zimenová sa odvoláva na správu o stave používania štátneho jazyka na Slovensku, ktorá hovorí o nepriaznivom stave v ovládaní štátneho jazyka predovšetkým u žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
Plénum Národnej rady SR (NR SR) Foto: TASR/Štefan Puškáš

Problém sa podľa Zimenovej netýka len maďarskej menšiny, ale aj ďalších registrovaných menšín a tiež detí cudzincov z krajín Európskej únie a mimo nej, ktoré žijú na Slovensku. "Ich počet sa z roka na rok zvyšuje," upozornila Zimenová s tým, že ich je približne 3600. Problém majú podľa poslankyne tiež deti Slovákov žijúcich v zahraničí. "Po návrate na Slovensko sa včleňujú do nášho školského systému a nedokážu spĺňať kritériá stanovené štátnym vzdelávacím programom," doplnila.

Zmenu výučby slovenčiny chce dosiahnuť vládny Most-Híd. Pracuje na tom, aby sa deti z národnostných menšín učili slovenčinu ako druhý jazyk a nie ako materinský. Iný ako doterajší spôsob výučby už skúšajú v troch základných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Ide o školy vo Veľkom Mederi, Bátorových Kosihách a Šamoríne. S nápadom, aby sa slovenčina v maďarských základných školách učila ako cudzí jazyk, prišiel Most-Híd už pred niekoľkými rokmi. Vtedy to nepresadil.


Téma TASR