Deti opäť ukázali, že sa od nich máme čo učiť

Školský servis, 25. júna 2018 14:36

Druhý ročník ekologického projektu Tatranskí rytieri, ktorý zmobilizoval vyše 5000 školákov k aktivitám v prírode, pozná svojich víťazov.Vysoké Tatry 25. júna (SkolskyServis.sk) - V prostredí tatranskej prírody, dňa 21.6.2018, vyhlásili výsledky súťaže vo všetkých kategóriách a na jeseň sa v Muránskej planine bude z iniciatívy detí dokonca budovať náučný chodník.

Hotel Grand Jasná privítal vyše 250 detí zo škôl zapojených v projekte, v ktorom súťažili v kategóriách výtvarné dielo, audiovizuálne dielo (video) a realizačný projekt, aby sa napokon tešili z možnosti užiť si celoškolský výlet v Tatrách.

„My sa dlhodobo zaoberáme ekologickou tematikou, naša škola participuje celoplošne na environmentálnych projektoch, takže deťom je téma ekológie blízka. Budujeme aj záhradu a tie sovy tam reálne sú, je to teda téma, ktorá rezonuje na našej škole a projekt je tak výsledkom celoškolskej diskusie. Víťazná trieda, ktorá projekt pripravila, sa aj ďalšie roky bude podieľať na rozvíjaní záhrady a pracovať na jej zveľaďovaní“, vysvetľuje Mgr. Zuzana Výbošťoková, triedna pani učiteľka 1.F zo Spojenej školy v Prešove. Škola vybuduje Sovie záhrady, ktoré sa budú spolu s ďalšími projektami realizovať na jeseň.

„Deti pripravili množstvo výtvorov, videí a nebáli sa navrhnúť aj ambiciózne projekty, ktoré budeme na jeseň spolu s mojimi kolegami z TMR aj realizovať.

Nie je ľahké sa v dnešnej dobe plnej konzumu a rýchlych – zároveň nešetrných – riešení, zamýšľať nad tým, ako žiť pravý opak, zodpovedne k životnému prostrediu a prírode, ktorá nás obklopuje. Aj my, v rámci spoločnosti, ktorá podniká v prostredí prírody, sa snažíme toto prostredie nepovažovať za samozrejmosť, ale sa oň aj patričným spôsobom starať. Teší nás, že aj deti si, či už v tomto projekte, alebo aj mimo neho, vo svojich rodinách, medzi svojimi kamarátmi, budujú silný vzťah k našej prírode,“ hovorí František Šoltis, riaditeľ oddelenia Commercial TMR.

Odborným garantom projektu je Metodicko-pedagogické centrum (MPC), projekt podporuje a vychováva najmenších k zodpovednému a šetrnému prístupu k prírode celoročnými aktivitami, a tiež vlastnými edukačnými materiálmi, ktoré sú pripravované pre zapojené školy. Viac k projektu na www.tatrytieri.skTéma TASR