Čierny Brod: V obci budú modernizovať učebne základnej školy

TASR, 22. februára 2019 8:48

Na tento účel sa podarilo získať dotácie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

NIlustračné foto Foto: TASR/Pavol Zachar


Čierny Brod 22. februára (TASR) – V obci Čierny Brod (okres Galanta) budú modernizovať učebne základnej školy. Na tento účel sa podarilo získať dotácie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Ako pre TASR uviedol starosta obce Pavel Nagy, ide o verejné obstarávania (VO) v rámci vybavenia učební a stavebnej časti, ktoré sú ešte v štádiu vyhodnocovania, a súčasne s nimi aj VO na didaktické pomôcky. Následne požiadajú o refundáciu.

Hlavným cieľom projektov je zvýšenie kvality vyučovania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole, kam možno zahrnúť získanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne, jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí, ale tiež IKT učební, didaktických pomôcok, a stavebno-technické úpravy.

Téma TASR