BSK: Záujem o odborné školy v Bratislavskom kraji sa zvýšil

TASR, 20. mája 2018 8:11

Bratislavský kraj má v školskom roku 2017/18 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 54 stredných škôl, z toho 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá a 3 spojené školy.

Bratislava 20. mája (TASR) – Viac ako sedempercentný nárast prihlášok na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zaznamenal VÚC po spustení internetovej kampane Stredná pre mňa, ktorá ponúka zoznam škôl a najmä zoznam odborov, ktoré môžu deti študovať. Nárast záujmu bol citeľný najmä v prípadoch odborných škôl.
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Malinovo Foto: SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Malinovo

"Pri stredných odborných školách zameraných na služby ako sú kuchári, hotelieri, kaderníci a podobne, je to 9,9-percentný nárast, pri školách s technickým zameraním 2,44 percenta a pri školách vyžadujúcich talentové skúšky, okrem gymnázií, bol nárast o 6,96 percenta,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

V prípadoch niektorých odborných stredných škôl sa počet detí hlásiacich sa na štúdium zvýšil o desiatky percent. Bratislavská Stredná odborná škola podnikania na Strečnianskej ulici zaznamenala nárast prihlášok o 82,86 percenta. Záujem o štúdium na Strednej odbornej škole záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove sa zvýšil o polovicu, na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ulici v Bratislave o viac ako 43 percent a na Strednej odbornej škole Ivanská cesta 21 v Bratislave, ktorá je Centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, o takmer 32 percent.

Bratislavský kraj má v školskom roku 2017/18 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 54 stredných škôl, z toho 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá a 3 spojené školy. V aktuálnom prijímacom konaní, na školský rok 2018/19, ponúkajú stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK možnosť štúdia v 157 triedach stredných škôl pre cca 4400 žiakov, z toho je 30 tried na gymnáziách a 127 tried na stredných odborných školách a konzervatóriách.


Téma TASR