V Bratislave je ďalší zrekonštruovaný školský bazén

TASR, 9. septembra 2017 10:40

Práce na rekonštrukcii bazéna trvali päť mesiacov, ukončili ich na konci júla.

Bratislava 8. septembra (TASR) - Študenti i verejnosť môžu využívať všetky možnosti zrekonštruovanej plavárne na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu (SOŠ HSaO) v Bratislave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Práce na rekonštrukcii bazéna trvali päť mesiacov, ukončili ich na konci júla.

Študenti, ale aj verejnosť môžu využívať všetky možnosti zrekonštruovanej plavárne na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave Foto: BSK"Rekonštrukcia bazénu zahŕňala opravu bazénovej haly, bazénového telesa, šatní ako aj technologickej časti. Celkové náklady sa vyšplhali na 381.353 eur," informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Zrekonštruovaný bazén má päť plaveckých dráh, bude slúžiť nielen žiakom školy, ale aj športovým klubom. Vyhradené hodiny pre plávanie bude mať aj široká verejnosť a rovnako bude slúžiť aj plaveckým kurzom.

Otvorenie novej školskej plavárne bolo zároveň spojené s oslavami 40. výročia založenia školy. SOŠ predstavila svoje doterajšie pôsobenie vo vzdelávaní zameranom na oblasti obchodu, služieb v oblasti spoločného stravovania, hotelových služieb a cestovného ruchu. "Vízia školy do budúcnosti je, aby sa stala vyhľadávanou školou gastronómie, hotelierstva i cestovného ruchu, formujúca študentov modernými vyučujúcimi metódami tak, aby sa uplatnili na trhu práce v spoločnej Európe," uviedla riaditeľka SOŠ Mária Katreniaková.

Okrem bazénu v priestoroch SOŠ HSaO zrekonštruoval BSK počas leta i bazén na bratislavskom Gymnáziu Ladislava Novomeského. V súčasnosti je v skúšobnej prevádzke a od 11. septembra ho bude okrem žiakov školy využívať aj verejnosť. Rekonštrukciu bazénu chystá kraj aj na SOŠ Stavebnej a geodetickej v Bratislave.

Téma TASR