BSK: Prihlášky na strednú školu kde sa robí talentová skúška

Školský servis, 15. februára 2019 9:46

Už len pár dní zostáva piatakom, ôsmakom a deviatakom na podanie prihlášky na strednú školu, kde sa robí talentová skúška.

Bratislava 15. februára (Skolskyservis.sk) - Ide o umelecké, športové školy, konzervatória, bilingválne gymnáziá či odborné stredné školy. Termín odovzdania prihlášky základnej škole je 20. február 2019.

„Verím, že žiaci základných škôl si majú z čoho vyberať. Župa zriaďuje kvalitné školy a poskytuje študentom kvalitné vzdelanie. Už je len na žiakoch a najmä ich rodičoch, aby študovali to, čo ich baví a na čo majú talent. Dôležitou informáciou je, že zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi alebo riaditeľke základnej školy, ktorú žiak v súčasnosti navštevuje,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
Ôsmaci sa môžu hlásiť na bilingválne gymnáziá, už niekoľko rokov funguje bilingválne vzdelávanie anglicko-slovenské na Gymnáziu, Pankúchova 6, Bratislava a rusko-slovenské na Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava a na Gymnáziu I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava. Od školského roka 2019/20 ponúka anglicko-slovenské bilingválne štúdium už aj Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok a Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky. Deviataci môžu podať prihlášku nielen na bilingválne gymnáziá, ale aj na všetky ďalšie stredné školy, ktoré vyžadujú talentové skúšky. Šikovných piatakov čakajú na matematickom gymnáziu na Grösslingovej ulici a na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej.

Prehľad termínov talentoviek a jednotlivých odborov na župných školách:

15. 3. 2019
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, STREČNIANSKA 20, Bratislava
masér

STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SCÉNICKÉHO VÝTVARNÍCTVA, SKLENÁROVA 7, Bratislava
animovaná tvorba výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo scén. výtv.- kostýmová tvorba scén.výtv.- maľba a dekoračná tvorba scén.výtv.- maskérska tvorba masmediálna tvorba obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih scén. výtv. - tvorba a konštrukcia scény

od 18. 3. 2019
KONZERVATÓRIUM, TOLSTÉHO 11, Bratislava
hudobno-dramatické umenie
spev
hudba

SPOJENÁ ŠKOLA, TOKAJÍCKA 24, Bratislava
reklamná tvorba
dizajn interiéru
odevný dizajn
tvorba nábytku a interiéru

19. 3. 2019, náhradný termín: 26. 3. 2019
GYMNÁZIUM, SENECKÁ 2, Pezinok
gymnázium - bilingválne štúdium (anglicko-slovenské, päťročné štúdium)

20. 3. 2019
GYMNÁZIUM, GRÖSSLINGOVÁ 18, Bratislava
gymnázium – matematika (štvorročné a osemročné štúdium)
gymnázium - bilingválne štúdium (anglicko-slovenské, päťročné štúdium)

21. 3. 2019
GYMNÁZIUM, UL. 1. MÁJA 8, Malacky
gymnázium - bilingválne štúdium (anglicko-slovenské, päťročné štúdium)
GYMNÁZIUM, HUBENÉHO 23, Bratislava
gymnázium - bilingválne štúdium (anglicko-slovenské, päťročné štúdium)

25. 3. 2019
ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA J. VYDRU, DÚBRAVSKÁ CESTA 11, Bratislava
propagačné výtvarníctvo
úžitková fotografia
grafický dizajn
propagačná grafika
konzervát. a reštaurátorstvo - drevorezieb
keramický dizajn
dizajn a tvarovanie dreva
kameňosochárstvo
ručné výtvarné spracúvanie textílií
dizajn - priemyselný dizajn

26. 3. 2019
SPOJENÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, LICHNEROVA 71, Senec
učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

27. 3. 2019
SOŠ TECHNICKÁ, VRANOVSKÁ 4, Bratislava
zlatník a klenotník

1. 4. 2019
TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM EVY JACZOVEJ, Gorazdova 20, Bratislava
Tanec tanec – klasický tanec tanec – ľudový tanec tanec – moderný tanec

2. 4. 2019
GYMNÁZIUM, PANKÚCHOVA 6, Bratislava
gymnázium – bilingválne štúdium (anglicko-slovenské, päťročné štúdium)

8. 4. 2019
GYMNÁZIUM I. HORVÁTHA, I. HORVÁTHA 14, Bratislava
gymnázium – bilingválne štúdium (rusko-slovenské, päťročné štúdium)

9. 4. 2019
STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA, OSTREDKOVÁ 10, Bratislava
športové gymnázium (štvorročné štúdium)
športový manažment (štvorročné štúdium)

GYMNÁZIUM A. EINSTEINA, Einsteinova 35, Bratislava
gymnázium – bilingválne štúdium (rusko-slovenské, päťročné štúdium)

24. 4. 2019
SOŠ PEDAGOGICKÁ, BULLOVA 2, Bratislava
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

25. 4. 2019
SOŠ PEDAGOGICKÁ, SOKOLSKÁ 6, Modra
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


Všetky informácie o župných stredných školách nájdete na www.strednapremna.skTéma TASR