BSK: Za Natálku,ale aj ďalšie projekty, sa postavili župní poslanci

TASR, 17. februára 2017 13:32

Poslanci  si uvedomujú riziká, ktoré so sebou nesie nárast extrémizmu v akejkoľvek podobe pre demokratickú spoločnosť.

Bratislava 17. februára (TASR) - Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) hneď na úvod svojho XXIV. pracovného zasadnutia prijali takmer jednohlasne Uznesenie k projektu na podporu kritického myslenia a proti šíreniu extrémizmu medzi mladými. Poslanci  si uvedomujú riziká, ktoré so sebou nesie nárast extrémizmu v akejkoľvek podobe pre demokratickú spoločnosť.

Foto: BSK"Bratislavská župa od tejto chvíle celou svojou váhou sa postaví kdekoľvek voči extrémizmu, kde nám to naša pôsobnosť umožňuje na území nášho kraja. Podarilo sa získať takmer stopercentnú dôveru a podporu nášho materiálu proti extrémizmu, ktorý nie je len deklarácia, ale obsahuje veľmi konkrétne body až po finančné krytie našich aktivít, ktoré súvisia s debatami a akciami, ktoré majú extrémizmus potlačiť," vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Pamätajme! je projekt Bratislavského samosprávneho kraja na podporu kritického myslenia a proti šíreniu extrémizmu medzi mladými. Prijatím Uznesenia podporuje Bratislavský samosprávny kraj slobodu slova na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ako aj všetky aktivity, ktoré vedú k slobodnej diskusii, rešpektu a ktoré podporujú kritické myslenie žiakov. Naopak odmieta zastrašovanie riaditeľov, pedagógov a rodičov, ktoré má za cieľ oslabiť záujem o aktivity, ktoré vedú k slobodnej diskusii, rešpektu a ktoré podporujú kritické myslenie. Uznesenie bolo poslancami Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja prijaté takmer jednohlasne, okrem poslanca Oskara Dobrovodského, ktorý bol proti.

Výsledkom je pokračovanie uvádzania inscenácie Natálka na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, organizovania slobodných diskusií na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK o príčinách a následkoch extrémizmu ako aj naďalej rozvíjať všetky doterajšie, ale aj nové aktivity, ktoré súvisia s podporou slobodnej a demokratickej spoločnosti.

Projekty Bratislavského samosprávneho kraja smerujú k tomu, aby spoločnosť poznala následky totalitného extrémizmu z minulosti a mladí ľudia dokázali  podrobiť kritickému mysleniu všetky pokusy oslabiť slobodnú a demokratickú spoločnosť.


TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman

Téma TASR