BSK: Dni otvorených dverí na župných školách pokračujú

Školský servis, 14. novembra 2018 11:21

Budúci stredoškoláci tak môžu bližšie nazrieť do priestorov škôl a spoznať lepšie ich ponuku.

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium na Dunajskej ulici v Bratislave. Foto: Štefan Puškáš/TASR


Bratislava 14. novembra (Skolsky.Servis.sk) - Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pokračujú v sérii Dní otvorených dverí, ktoré sú určené najmä pre žiakov základných škôl, ich rodičov, pedagogických poradcov.

„Výber strednej školy nemusí byť náročný ani stresujúci. Pomôcť môžu rôzne prezentačné podujatia, ktoré župa robí. Sú to župné školy v Avione, tento rok prvýkrát aj v troch okresných mestách, komplexné informácie na jednom mieste v podobe webstránky www.strednapremna.sk či brožúry so všetkými župnými strednými školami. Za veľmi dôležité považujem aj dni otvorených dverí na školách. Budúci stredoškoláci tak môžu na vlastné oči vidieť a zažiť atmosféru konkrétnej školy a overiť si, či tá ktorá škola má všetko, k čomu deti inklinujú, čo ich baví,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

V stredu 14.11.2018 otvoria svoje brány tri župné stredné odborné školy. Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej 20 v Bratislave zavedie návštevníkov od 10:00 do 17:00 hodiny do tajov dopravného priemyslu. Škola sa špecializuje na oblasti dopravných študijných odborov so zameraním na cestnú dopravu. V posledných školských rokoch sú to konkrétne odbory: technika a prevádzka dopravy, prevádzka a ekonomika dopravy, elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.

V čase od 10:00 do 15:00 hodiny vás privíta Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej 20 v Bratislave. Súčasťou Dňa otvorených dverí je aj prezentácie pre výchovných poradcov o študijnom odbore praktická sestra, ktorý bude aktivovaný na škole od školského roku 2019/2020. Prezentácia sa uskutoční od 10:00 do 11:00hodiny. Uchádzači spoznajú priestory školy, zoznámia sa s učiteľmi, žiakmi a dozvedia sa všetky potrebné informácie o škole ako aj o študijných odboroch, ktoré ponúka.

Hesla „Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť“ sa drží aj Stredná odborná škola automobilová a podnikania na Kysuckej 14 v Senci. Od 09:00 do 11:00 hodiny pozýva do svojich priestorov žiakov 9. ročníka základných škôl, ich rodičov, ktorí sa dozvedia informácie o podmienkach prijatia žiakov ZŠ, možnostiach štúdia, duálnom vzdelávaní v učebnom odbore autoopravár. Cenné informácie určite návštevníci získajú z osobnej komunikácie s učiteľmi, žiakmi, vedením školy, so zástupcami zamestnávateľov a firiem.

Vo štvrtok 15.11.2018 pozýva na Deň otvorených dverí aj Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva na Sklenárovej 7 v Bratislave a to všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o prácu v médiách, televízii, rádiách, reklamných agentúrach, chcú byť módnym návrhárom, redaktorom, moderátorom, kameramanom, kreatívnym pracovníkom, či sa podieľať na tvorbe alebo tvoriť scény. Jednoducho od 9:30 do 17:30 hodiny bude priestor na zvedavé otázky.

V piatok 16.11.2018 otvára svoje brány aj Gymnázium v Malackách. Od 8:00 do 12: 30 hodiny sa návštevníci oboznámia s profilom školy, uplatnením absolventov, dozvedia sa o medzinárodných programoch, úspechoch a oceneniach, ale aj o tom, čo vravia úspešní absolventi školy. Chýbať nebude prehliadka školy, panelová diskusia s vedením školy, informácie o možnostiach získania rôznych certifikátov, k dispozícii budú aj vzorové testy prijímacích skúšok, ukážky využitia inovatívnych technológií vo vyučovaní, ale aj informácie o možnostiach vyučovania telesnej a športovej výchovy na škole.

V ten istý deň predstaví budúcim školákom a ich rodičom počas Dňa otvorených dverí všetky informácie o škole, vzdelávaní, krúžkoch, aktivitách, podujatiach aj bratislavská Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, na Dunajskej 13. Od 9:30 do 12:30 hodiny (podľa záujmu návštevníkov aj dlhšie) budú k dispozícii učitelia, žiaci a stretnúť sa bude možné aj s vedením školy. Pripravená je prehliadka priestorov školy, ukážkové hodiny a interaktívny kvíz pre záujemcov o štúdium “Milujem ťa, Dunajská”.

Tohtotýždňové dni otvorených dverí ukončí Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec. V čase od 8:00 do 12:00 hodiny bude pre návštevníkov pripravený zaujímavý program – vystúpenia žiackeho speváckeho zboru a hudobnej skupiny, pripravená bude aj prezentácia o škole a pre záujemcov aj možnosť navštíviť otvorené hodiny podľa vlastného výberu.

Téma TASR