Blíži sa uzávierka súťaže Skús pokus 3

Školský servis, 22. marca 2019 9:55

Stačí skúsiť zrealizovať pokus z predmetov biológia, fyzika a chémia s bežnými surovinami, natočiť ho na video a poslať ho spolu s fotografiou pokus do 7. apríla 2019 organizátorovi súťaže.

Bratislava 22. marca (SkolskyServis.sk) - Taká je podmienka zaradenia do celoslovenskej súťaže Skús pokus, ktorú pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do slovenských škôl prinášajú spoločne učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA, odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a Združenie učiteľov chémie.Súťaž odštartovala 1. februára 2019, v rámci národnej konferencie učiteľov chémie v Ružomberku. Prihlásiť do nej sa mohli žiaci druhého stupňa základných škôl a tiež príslušných ročníkov osemročných gymnázií.
Súťaž svojím menom aj tento rok zastrešil bývalý predseda Slovenskej akadémie vied a jedna z najväčších vedeckých kapacít na Slovensku prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. Odborným garantom je predsedníčka Združenia učiteľov chémie RNDr. Helena Vicenová, ktorá je odbornej verejnosti známa aj ako autorka učebníc a cvičebníc chémie pre základné školy a príslušné ročníky gymnázií s osemročným štúdiom.

O súťaži

Súťaž SKÚS POKUS 3 má dve časti. Prvou úlohou žiakov je s pomocou učiteľa vytvoriť súťažný tím, ktorý pozostáva z dvoch až ôsmich členov. Druhou je vymyslieť a aj zrealizovať pokus s bežne dostupnými surovinami. Učiteľ samotný pokus nevykonáva, je „len" jeho mentorom. Žiaci následne natočia pokus a video pošlú do 7. apríla 2019 organizátorovi súťaže. Videozáznam zhodnotí odborná komisia zložená z vedeckých a pedagogických elít Slovenska, pričom v rámci hodnotenia sa bude prihliadať nielen na odbornú úroveň pokusu, ale aj jeho kreatívne spracovanie. V druhej časti sprístupní organizátor súťaže najlepšie videá na stránke http://www.expolpedagogika.sk/skus-pokus-3, kde bude mať verejnosť možnosť hlasovať a vybrať tri najatraktívnejšie súťažné príspevky.

Dôležité termíny
• Začiatok súťaže: 1. február 2019
• Ukončenie posielania príspevkov: 7. apríl 2019
• Uverejnenie súťažných príspevkov: 22. apríl – 12. máj 2018
• Vyhodnotenie súťaže: koniec mája 2018


Benefity pre žiakov aj školy

Nová súťaž má zámer naučiť žiakov vnímať prírodovedné predmety ako súčasť bežného života, žiaci majú možnosť nielen získať nové vedomosti a skúsenosti, ale naučia sa aj prezentovať svoje pokusy či pracovať v tíme. Nie sú to však len hodnotné ceny, o ktoré budú tímy bojovať. Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA sa okrem cien rozhodlo odmeniť každú školu, ktorá svojich žiakov zapojí do súťaže, aj špeciálnym darčekom – zľavou 50 % na nákup cvičebníc chémie a pracovných zošitov z biológie a fyziky vydavateľstva EXPOL a RAABE všetky tieto produkty nájdete na stránke www.expolpedagogika.sk. Škola, ktorá do súťaže zapojí najviac tímov, získa navyše samostatnú cenu.Téma TASR