BBSK:Plánovaná modernizácia učební a vybavenia začala v prvých školách

TASR, 22. marca 2019 8:40

Tieto školy z eurofondovej výzvy získali 7,37 milióna eur.

Banská Bystrica 22. marca (TASR) - Dvanásť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa dočká modernizácie a skvalitnenia odbornej výučby zásluhou financií z projektu IROP a spolufinancovania Úradom BBSK. Tieto školy z eurofondovej výzvy získali 7,37 milióna eur, kraj prispeje v rámci 5-percentného spolufinancovania sumou 368.753 eur.
SOŠ Tonala Foto: BBSK

"Prvé školy, na ktorých sa renovácia priestorov či vybavenia učební už realizuje, sú Stredná odborná škola Želovce, Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa a Stredná odborná škola technická Zvolen," informovala vo štvrtok hovorkyňa BBSK Marcela Glevická.

Stredná odborná škola Želovce sa vo výzve na skvalitnenie odbornej výučby z projektu IROP úspešne uchádzala o 440.278 eur na komplexnú rekonštrukciu priestorov, kde budú vytvorené dielenské priestory na praktické vyučovanie s poľnohospodárskou technikou, nové poľnohospodárske stroje, náves a dopravné prostriedky, ktoré umožňujú prepravu strojov, minirýpadlo na sadovnícke úpravy v rôznych terénoch, včelnicu s kompletným vybavením aj počítačovú učebňu.

Na výmenu okien, znižovanie stropov vo vybraných miestnostiach, vchodovú fasádu, rekonštrukciu štyroch učební vrátane vybavenia a zariadení či osem pracovísk pre kadernícku učebňu získala Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa 201.380 eur. V rámci rozsiahlej rekonštrukcie škola vymenila po osemdesiatich rokoch drevené okná, čo pomôže znížiť aj finančnú záťaž školy pri platbách za energie.

"Na Strednej odbornej škole technickej vo Zvolene už zavŕšili prvú etapu projektu. Obnovené sú dve učebne, učebňa slaboprúdu a silnoprúdu a pribudla nová učebňa autodiagnostiky. Významnú časť modernizácie škola plánuje v ďalšej etape, konkrétne nové technické vybavenie školy," dodala Glevická s tým, že postupne škola vytvorí pracoviská vybavené novými technológiami, kde sa budú môcť žiaci učiť pomocou simulácie rôznych chýb automobilov prostredníctvom softvéru. Celková výška oprávnených výdavkov schválená pre Strednú odbornú školu technickú Zvolen je 761.558 eur.
Téma TASR