Banská Bystrica: Pracovná skupina rokovala o financovaní škôl

TASR, 14. júla 2018 6:50

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo tento týždeň ďalšie zo série rokovaní pracovnej skupiny k problematike financovania škôl a školských zariadení fungujúcich v meste.

Banská Bystrica 13. júla (TASR) - "Napriek tomu, že mesto rozdeľovaním finančných prostriedkov medzi štátne, súkromné a cirkevné školy zákon dodržiava, viacerí zriaďovatelia súkromných zariadení a rodičia detí, ktoré ich navštevujú, sú každoročne nespokojní," informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že nesúhlasia s rozdielnou výškou príspevku na jedného žiaka a žiadajú vyrovnané financovanie.
Banská Bystrica Foto: TASR

Primátor Ján Nosko už po prvom stretnutí pracovnej skupiny v máji 2018 deklaroval, že pre mesto je nevyhnutné poznať detailné čísla súvisiace s príjmami a výdavkami súkromných zriaďovateľov, aby sa vedelo čo najlepšie priblížiť k riešeniu ich požiadaviek.

"Z 26 zriaďovateľov, ktorí prevádzkujú 36 neštátnych školských zariadení na území Banskej Bystrice, poskytlo v júni požadované informácie len sedem z nich za 11 zariadení. Je zrejmé, že údaje, ktoré sme do dnešného dňa získali, sú nepostačujúce na to, aby sme si urobili relevantný obraz o jednotlivých typoch zariadení. Z našej strany sme deklarovali ochotu venovať sa tejto téme za podmienky získania všetkých potrebných čísel – mzdových a prevádzkových nákladov, ako aj výnosov," poznamenal v tejto súvislosti Nosko.

Mesto preto opäť vyzve zriaďovateľov neštátnych školských zariadení, aby poskytli potrebné údaje, ktoré by mohli odborné útvary MsÚ vyhodnotiť do konca augusta.

Dlhá diskusia na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva k tejto problematike vyústila v marci tohto roka do petície za spravodlivé financovanie škôl a školských zariadení na území mesta Banská Bystrica, ktorú odovzdali zástupcovia súkromných zriaďovateľov vedeniu mesta. Primátor následne zriadil pracovnú skupinu, aby sa vytvoril priestor na diskusiu.
Téma TASR