Balík opatrení na zlepšenie žiakov v testovaní sa už pripravuje

TASR, 10. októbra 2014 7:14

Súbor opatrení pred členmi školského parlamentného výboru predstavil štátny tajomník ministerstva školstva Juraj Draxler.

Bratislava 10. októbra (TASR) – Ministerstvo školstva pripravilo balík opatrení, ktoré majú zlepšiť výsledky žiakov v medzinárodnom testovaní OECD – štúdia PISA. V tomto smere je pre rezort dôležité mať systém objektívneho merania kvality škôl. Súbor opatrení dnes pred členmi školského parlamentného výboru predstavil štátny tajomník ministerstva školstva Juraj Draxler.
Pilotné zavádzanie elektronického testovacieho systému do prevádzky sa overovalo v priestoroch Základnej školy Jána Švermu v Humennom. Foto: Tomáš Doboš/TASR"Predovšetkým je potrebné, aby sme vedeli merať výkonnosť škôl. To je pre nás kľúčové," uviedol Draxler s tým, že ministerstvo musí vedieť, ako sa školy zlepšujú. "Musíme mať systém objektívne merateľnej kvality a až vtedy budeme schopní naozaj plne reagovať nielen na štúdiu PISA, ale aj na iné výsledky testovaní a vytvoriť efektívnu spätnú väzbu školám," dodal.

Kvalitu škôl chcú merať cez testy, ktoré pripravuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Podľa Draxlera, NÚCEM pripravuje aj súbor testov, ktoré budú môcť učitelia využiť v rámci vyučovacieho procesu. "Učiteľ bude mať možnosť zobrať si test, priamo si aj elektronicky pripraviť testovanie a otestovať si žiakov objektívnym testom a pripraviť si sám vyhodnotenie," vysvetlil.

Podľa štátneho tajomníka sa výsledky opatrení nedostavia hneď. "To, čo PISA meria, je výsledok dlhodobého nastavenia školského systému. My v žiadnom prípade nemôžeme očakávať, aj keď budeme postupovať veľmi rýchlo, že to zlepšenie sa ukáže v tom ďalšom testovaní," dodal. Opatrenia, ktoré rezort pripravuje, by sa podľa neho mohli odzrkadliť na testovaní PISA až v roku 2017 - 2018.

Okrem objektívneho merania kvality škôl chce ministerstvo zaviesť opatrenia aj v oblasti financovania škôl či prípravy učiteľov.

Členovia výboru vzali správu ministerstva na vedomie. Do 30. júna budúceho roka má rezort školstva poslancom predložiť odpočet aktivít.Téma TASR