APVV zápasí s nedostatkom hodnotiteľov

TASR, 12. júla 2018 10:18

Vyhodnotenie výzvy z júna APVV posunula o mesiac a výsledky chce zverejniť 1. augusta.

Bratislava 12. júla (TASR) – Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vždy zápasila s nedostatkom hodnotiteľov, najmä kvôli ich odbornosti. Ako uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, je to preto, že je náročné získať odborníkov v ľubovoľnej oblasti základného výskumu, ktorý si vedci pre svoj projekt vyberú. Rezort tak reagoval v súvislosti s posúvaním termínu začiatku riešenia všetkých podporených projektov v rámci verejnej výzvy VV 2017.

Vyhodnotenie výzvy z júna APVV posunula o mesiac a výsledky chce zverejniť 1. augusta. "Dôvodom dlhého trvania hodnotiaceho procesu je neochota oslovených potenciálnych posudzovateľov navrhovaný projekt posúdiť. Aj napriek tomu, že v niektorých projektoch bolo oslovených niekoľko desiatok posudzovateľov, nenašiel sa nikto ochotný projekt posúdiť," uvádza sa v rozhodnutí k verejnej výzve VV 2017 zverejnenej na webe APVV. Projekt musí mať dva posudky, finálne rozhodnutie urobia odborové rady až potom, keď budú mať všetky projekty oba posudky.

Riaditeľ APVV Pavol Balžanka pre TASR poznamenal, že pri hodnotení VV 2017 boli zapracované dve zmeny pre vyššiu transparentnosť. "Odborové rady majú menšiu možnosť korigovania posudkov pri tvorbe konsenzuálnych posudkov a hodnotitelia projektov neboli priamo oslovovaní, ale boli losovaní v množinách pre každý projekt tak, aby bol získaný jeden kvalitný domáci a zahraničný posudok," poznamenal s tým, že pri niektorých veľmi špecifických projektoch bolo losovanie a následná komunikácia zdĺhavejšia.

"Hovoríme o 1332 posudkoch a aktuálne chýbajú tri v jednej odborovej rade. V celkovom počte bolo v rámci VV 2017 oslovených 8693 hodnotiteľov. Z daného počtu 7132 oslovených hodnotiteľov odmietlo vypracovať posudky," povedal Balžanka. Doplnil, že v súčasnosti sa najťažšie hľadajú hodnotitelia v odboroch lekárskych, spoločenských a humanitných vied. "Hodnotitelia odmietajú spoluprácu z dôvodu neochoty byť súčasťou hodnotiaceho procesu v nadväznosti na skúsenosti s verejným pertraktovaním mien hodnotiteľov pri vyhodnocovaní projektov v rámci iných výziev, z dôvodu pracovnej vyťaženosti, prípadne z iných osobných nešpecifikovaných dôvodov," povedal riaditeľ APVV.

Na úrovni vedenia rezortu a agentúry sa pripravuje návrh na zmenu hodnotiaceho systému. "V nasledujúcom roku plánujeme zaviesť profesionálne hodnotenie projektov. Zmeny sa budú týkať odmeňovania hodnotiteľov a taktiež oblasti kvality hodnotenia projektov," informoval rezort školstva. V súčasnosti sa môžu hodnotitelia rozhodnúť, či prijmú odmenu vo výške 50 eur za projekt, alebo nie, pričom hodnotia iba jeden. Po novom by sa mala výška odmeny zvýšiť na 100 eur za projekt s tým, že ich budú hodnotiť viac. "Zámerom je, aby hodnotitelia mali prehľad o úrovni aj ďalších projektov a mohli ich vzájomne porovnávať, čo by malo viesť k zvýšeniu kvality hodnotenia," priblížilo ministerstvo.

Strana SaS ministerstvu školstva navrhla, aby sa zvýšili platby expertom – hodnotiteľom na medzinárodnú úroveň, čo by malo zvýšiť záujem domácej i zahraničnej odbornej verejnosti o vypracovanie posudkov.

Téma TASR