AMAVET – Zvíťazili všetci – účastníci i organizátori

Školský servis, 13. novembra 2018 14:56

Skončil sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku a s ním aj jedno z hlavných podujatí Festival vedy a techniky AMAVET 2018.

Foto: Ján Nemec

Bratislava 13. novembra (Skolskyservis.sk) - Jeho 21. ročník bol od 8. do 9. novembra 2018 opäť oslavou a prezentáciou najlepších vedátorských projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z ôsmych krajských kôl na celoslovenské finále do bratislavskej INCHEBY. Takmer 150 talentovaných žiakov základných a stredných škôl, vrátane zahraničných účastníkov z Mexika, Belgicka, Ruska a Španielska súťažili v jedenástich kategóriách. Prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, obhajovali svoje bádateľské poznatky pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov.

Tí najlepší získali možnosť obhájiť svoj projekt a reprezentovať AMAVET, svoju školu aj Slovensko na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach a fórach vedeckovýskumnej činnosti mládeže: Intel ISEF (USA), EUCYS (Bulharsko), CASTIC (Čína), MILSET Expo-Sciences International (Spojené arabské emiráty) a ďalších súťažiach. Úspešní súťažiaci získali aj ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien. Ako uviedol v hodnotení predseda odbornej komisie a súčasne predseda Asociácie pre mládež vedu a techniku (AMAVET) doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., „vzhľadom na vysokú odbornú úroveň všetkých projektov a limitovaný počet cien, porota sa rozhodla udeliť aj Cenu poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET pre 18 projektov“. Ocenení boli aj organizátori. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová udelila 28. ročnému občianskemu združeniu, Asociácii pre mládež, vedu a techniku CENU ZA VEDU A TECHNIKU za rok 2018 v kategórii „Popularizátor vedy“ - za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl. Je to ocenenie práce stovky dobrovoľníkov v 55-tich kluboch po celom Slovensku s počtom členov 4500. Nie je náhoda, že AMAVET má prívlastok „živná pôda na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky“.

Po prvýkrát v 21. ročnej histórii Festivalu vedy a techniky AMAVET podporilo mladé slovenské talenty v prírodných a technických vedách Európske laboratórium pre časticovú fyziku – CERN. Druhý novembrový týždeň nebol len Týždňom vedy a techniky na Slovensku, ale zároveň bol aj Týždňom mieru vo švajčiarskej Ženeve, odkiaľ zástupcovia CERN-u zavítali na Slovensko – na Festival vedy a techniky AMAVET, a tak symbolicky priniesli okrem špičkovej vedy, výskumu a technológií aj odkaz o vede pre mier, ktorého je CERN samotným stelesnením. Ako uviedla ambasádorka CERN-u Barbora Bruant Gulejová, „obrovská energia, ktorú cítim sálať zo súťažiacich, ale aj organizátorov je symbolická pre pokračovanie spolupráce s AMAVET-om. Ste jedna veľká rodina ako sú aj pracovníci CERN-u“.

Výsledková listinaGenerálnym partnerom Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 bola INCHEBA, a.s., ktorá už tretí rok vytvorila pre mladé slovenské talenty ideálne podmienky a festival sa stal logickou súčasťou veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika, ktoré mali aj spoločné otvorenie. Súťažiaci žiaci tak mali možnosť pocítiť, že veda a technika nie sú izolované od bežného života, ba práve naopak, sú jeho súčasťou.

Pre návštevníkov INCHEBY bola príťažlivá aj výstava „Veda netradične“, ktorá bola súčasťou festivalu. Organizovalo ju Centrum vedecko technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktorí priblížili širokej verejnosti vedu a techniku populárnou formou. Návštevníci si mohli exponáty doslova ohmatať, aby sa presvedčili, že veda vie byť aj hravá.

Festival vedy a techniky AMAVET, podporujúci rozvoj talentov na Slovensku, by nemohol existovať dve desaťročia bez podpory významných partnerov (http://www.festivalvedy.sk/cms/index.php/partneri), ktorí si uvedomujú, že zvýšiť inovačnú úroveň slovenskej ekonomiky nemožno bez kvalifikovaných odborníkov najmä v oblasti vedy a techniky.

Ján NEMEC

Téma TASR