ALL STAR SCHOOL hľadá školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom

Školský servis, 13. novembra 2018 14:48

Súťaž poskytuje bezplatný mediálny priestor všetkým školám Slovenska, aby mohli odprezentovať a spropagovať svoju športovú činnosť, úspechy a výsledky mladých športovcov.

Bratislava 13. novembra (SkolskyServis.sk) - Komplexný multimediálny projekt popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež s názvom MÔŽEBYŤ2 spúšťa celoslovenskú súťaž pre základné a stredné školy s názvom „ALL STAR SCHOOL“, ktorej spoluvyhlasovateľom a mediálnym partnerom sú regionálne noviny MY.Projekt MÔŽEBYŤ.SK je v súlade so strategickými cieľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti športu a pohybových aktivít mládeže. Odbornými partnermi projektu sú sekcia štátnej starostlivosti o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národné športové centrum a Slovenská asociácia športu na školách.

„Súťaž poskytuje bezplatný mediálny priestor všetkým školám Slovenska, aby mohli odprezentovať a spropagovať svoju športovú činnosť, úspechy a výsledky mladých športovcov, ako aj inovatívne postupy pedagógov pri zážitkovej forme práce s deťmi a mládežou v rámci pohybových aktivít.

„ALL STAR SCHOOL“ prioritne nevyzdvihuje len nadpriemerne talentovaných športovcov, ale sleduje oveľa dôležitejšie poslanie – aby sa pravidelný pohyb stal prirodzenou súčasťou životného štýlu čo najväčšej skupiny detí a mládeže na Slovensku a to bez ohľadu na ich športovú a pohybovú zdatnosť. Okrem rodičov sú to práve „neviditeľní hrdinovia“ - teda učitelia, tréneri a pracovníci s mládežou, na ktorých pleciach stojí táto veľká výzva,“ prezrádza koordinátor projektu, Ing. Martin Michalica z občianskeho združenia Šedý medveď.
„V našej škole sa hýbe každý, šport je cool a to už navždy!“

Na Slovensku pracuje v základných aj stredných školách veľký počet pedagógov a pracovníkov s mládežou, ktorí nad rámec svojich povinností a často aj bez potrebného športového zázemia a vybavenia investujú množstvo svojho času, energie a nadšenia s cieľom motivovať a vybudovať u detí a mládeže prirodzený vzťah a lásku k športu a pohybovým aktivitám.

Výchova formou zážitkov a radosti z pohybu je spôsob, akým sa dá v maximálnej možnej miere predchádzať tomu, aby sa u určitej skupiny žiakov a študentov stal šport a pohyb „nepriateľom“. V súťaži „ALL STAR SCHOOL“ preto nie je rozhodujúce – koľko rekordérov a šampiónov školu navštevuje, ale koľko žiakov sa pravidelne hýbe a len tak pre radosť si aj zašportuje. A práve školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom, si zaslúžia našu pozornosť a mali by ísť pozitívnym príkladom ostatným.

Do súťaže sa môže zapojiť každá škola ako jeden súťažný tím – v jednej z dvoch kategórií:

Základné školy
Stredné školy

Úlohou každého súťažného tímu (školy) je najneskôr do 18. 12. 2018 vytvoriť a poslať text spolu s ľubovoľným počtom videí, prostredníctvom ktorých má priestor sa v čo najlepšom svetle spropagovať a ukázať, že práve „naša škola“ najviac žije pohybom a športom. Dňa 25. 1. 2019 bude spustené on-line hlasovanie, v ktorom bude môcť každý bezplatne a neobmedzene hlasovať za jednotlivé školy (ich súťažné videá). On-line hlasovanie trvá do 30. 4. 2019. Za svojich favoritov budú môcť ľudia hlasovať aj prostredníctvom regionálnych novín MY.

Na víťazov aj samotných hlasujúcich čaká viacero atraktívnych cien. Tri školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom získajú : 1. miesto - Street workoutové ihrisko v hodnote 10 000 eur, 2. miesto - Street workoutové ihrisko v hodnote 5 000 eur, 3. miesto - Street workoutové ihrisko v hodnote 2 500 eur.


Viac informácií o súťaži nájdete na www.mozebyt.sk/all-star-school/ .
Téma TASR