Ako ježko šťastie stretol

Školský servis, 17. mája 2018 12:48

Metodický zošit obsahuje námety na prácu s didakckou pomôckou.Bratislava 17. mája (SkolskyServis.sk) - Predstavujeme vám didaktickú pomôcku (zvukovo-obrazový materiál) Ako ježko šťastie stretol.

Materiál obsahuje: knihu formát 41 x 35 cm (väčší formát ako A3, 17 hárkov – všetky hárky laminované + kartónové hrubé dosky – kniha stojí pevne na stole ako kalendár), CD Ako ježko šťastie stretol (príbeh je spievano-recitovaný, precízne nahovorený profesionálnymi a detskými hlasmi. Rozprávač: Mgr. art. Vladimír Kubovčík, líška: Mgr. art. Dagmar Žalúdková, ježko – Jakubko Tulek, zvieratká – deti ZUŠ J. Albrechta, Bratislava), dĺžka cca 8 minút.

VIDEO Ako ježko šťastie stretol (určené pre interaktívnu tabuľu, televíznu obrazovku, počítač)

16 laminovaných kariet Ako ježko šťastie stretol (obrazové karty príbehu slúžia na vyskladanie dejovej postupnosti, 16 kariet, formát A5, tvrdé lamino),

Metodický zošit Ako ježko šťastie stretol

V metodickom zošite nájdete podrobný námet na prácu s uvedenou didaktickou pomôckou – charakteristiku a analýzu postáv príbehu,

námet na dejovú postupnosť, námet na hudobno-dramatické stvárnenie, zvedavé otázky (otázky na preverenie pochopenia obsahu, rozvoj fantázie, vytvorenie ďalších možných ukončení príbehu atď.).

Celý príbeh je rýmovaný, prosociálne zameraný, veľmi ľahko sa deťom učí, je vhodný na rytmizáciu. Obsah príbehu je pre deti ľahko pochopiteľný

– lakomého ježka prekabáti chytrá líška. Spolu s ostatnými zvieratkami sa jej podarí ježka zmeniť. Záver príbehu je, samozrejme, pozitívny.

Autorom literárneho diela je Mgr. art. Vladimír Kubovčík, sólista opery SND. Celý dej nádherne ilustroval svetovo uznávaný výtvarník a animátor Ladislav Csurma. Príbeh je vhodný na hudobno-dramatické stvárnenie (predstavenie v dĺžke trvania okolo 10 minút).

Námet nájdete v metodickom zošite. Na stvárnenie hlavných postáv ponúkame plyšové maňušky – líšku a ježka, ale tiež ďalšie lesné zvieratká

(maňušku medveďa, zajka, veveričky, krtka).

Práca s materiálom je zameraná najmä na:

počúvanie s porozumením,
dejovú postupnosť,
rozvoj slovnej zásoby,
precíznu a dôslednú výslovnosť,
hľadanie súvislostí medzi literárnym textom a ilustráciami,
chápanie súvislostí medzi príbehom a reálnym svetom (konaním vo svojom prostredí),
hodnotenie dobra a zla – hodnotenie konania postáv,
analýzu komunikačných situácií príbehu,
kniha je vhodná na prvé čítanie (veľké písmenká, font Arial).

Materiál zastrešuje množstvo obsahových štandardov vo viacerých vzdelávacích oblastiach ŠVP.

Cena: 48,00 EUR (kniha + CD + VIDEO + laminované karty + metodický zošit)
+ poštovné 3,70 (vzhľadom na rozmery knihy posielame ako balík)

Objednávky telefonicky, : 02/6436 5904, 0903/936 258, 0903 717 567, alebo e-mailom, : panucitel@swanmail.sk, kubovcik@swanmail.sk,


Téma TASR