Atos vyhlásil 9. ročník Ceny Josepha Fouriera

Školský servis, 21. marca 2019 13:11

Súťaž je pre mladých vedcov v oblasti počítačových vied.

Praha, Bratislava 21. marca (SkolskyServis.sk) - Spoločnosť Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francúzske veľvyslanectvo v Českej republike vyhlasujú už 9. ročník Ceny Josepha Fouriera. Cieľom súťaže je oceniť vynikajúcich študentov doktorského štúdia a mladých vedeckých pracovníkov z oblasti informatiky a výpočtových vied a podporiť tak rozvoj tohto vedného odboru. Cenu získajú autori najlepších výskumných prác so špeciálnym zameraním na návrh a využitie výpočtovo náročných algoritmov a metód, simulácií a modelovania, či na manipuláciu s veľkými objemami dát.
Na tomto ročníku celoštátnej súťaže Ceny Josepha Fouriera 2019 sa zúčastňuje viac ako desiatka českých univerzít a vysokých škôl. Svoje práce môžu do súťaže prihlásiť českí a slovenskí študenti do 33 rokov, ktorých dizertačná práca sa týka oblasti informatiky a počítačových vied a ktorí sú autormi aspoň jedného vedeckého článku publikovaného (alebo prijatého) v recenzovanom medzinárodnom časopise.

Univerzity vyberú svojich najlepších kandidátov na obhajobu prác pred odbornou porotou. Každá z nich môže do 29. marca 2019 nominovať dvoch študentov. Porota, zložená zo zástupcov českých univerzít a vysokých škôl, odborníkov spoločnosti Atos a Francúzskeho veľvyslanectva v ČR zasadne v priestoroch IT4I Národného superpočítačového centra v Ostrave 27. mája 2019.

Porota vyberie autorov troch najlepších výskumných prác, ktorých spoločnosť Atos finančne odmení. Prví dvaja výhercovia budú mať aj možnosť vycestovať do Francúzska na mesačnú výskumnú stáž vo vybranej francúzskej výskumnej inštitúcii. Štipendium na mesačnú stáž poskytne Francúzske veľvyslanectvo v ČR. Porota udelí aj špeciálnu cenu, ktorej víťaz získa 10-tisíc výpočtových hodín na superpočítači Národného superpočítačového centra v Ostrave IT4Innovations.

Odmeny, ktoré čakajú na výhercov Ceny Josepha Fouriera 2019:

1. miesto: 60 000 Kč + štipendium na výskumnú stáž (1 mesiac)
2. miesto: 40 000 Kč + štipendium na výskumnú stáž (1 mesiac)
3. miesto: 25 000 Kč

Špeciálna cena poroty: 10 000 výpočtových hodín na superpočítači Národného superpočítačového centra IT4Innovations.


Slávnostné odovzdanie cien výhercom sa bude konať na konci júna 2019. Ocenenia laureátom odovzdá pán profesor Jean-Marie Lehn, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu za rok 1987 a iniciátor tejto akcie.

Vlani sa stal absolútnym víťazom Michal Balážia z Masarykovej univerzity. Prvú cenu získal za vývoj biometrického systému, ktorý dokáže rozlišovať osoby na základe charakteristických znakov chôdze. Systém môže zjednodušiť hľadanie osôb a zvýšiť bezpečnosť občanov. Tento model v úspešnosti rozpoznávania prekonal 13 iných, doteraz používaných metód.

„Počítačové vedy patria v súčasnosti k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odborom. Vďaka veľkému potenciálu pre využitie v praxi sú navyše veľmi atraktívnym odvetvím pre mladých vedcov a študentov. Ich podpora by do budúcnosti mohla pre Českú republiku znamenať konkurenčnú výhodu. Je tu veľa talentovaných ľudí a Atos ich bude i naďalej podporovať, aby mali možnosť svoj talent maximálne prejaviť,“ povedal Jaroslav Vojtěch - riaditeľ divízie Big Data & Cyber Security.


Ako sa prihlásiť do súťaže?

Na tomto odkaze nájdete všetky podmienky a prihlášku do súťaže. Vyplnenú prihlášku potom stačí zaslať na: sciences.prague@gmail.com . Bližšie informácie o súťaži a práce z predchádzajúcich ročníkov nájdete tu.***

O Atos
Atos so svojimi 120 000 zamestnancami v 73 krajinách a ročným obratom vo výške 13 miliárd EUR je globálnym lídrom v digitálnej transformácii. Skupina je európskou jednotkou v cloude, kybernetickej bezpečnosti a vysoko výkonnej výpočtovej infraštruktúre (High Performance Computing. Prostredníctvom svojej Digital Transformation Factory poskytuje end-to-end orchestrovaný hybridný cloud, riešenia pre Big Data, Business Applications a riešenia digitálneho pracoviska (Digital Workplace), rovnako ako aj transakčné služby prostredníctvom Worldline, európskeho lídra v oblasti platobných služieb.
Vďaka vysokej technologickej odbornosti a znalostiam priemyselných odvetví, Atos podporuje digitálnu transformáciu svojich klientov naprieč všetkými obchodnými odvetviami.
Atos začal pôsobiť na Slovensku po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services v októbri 2010 pod menom Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Atos Slovensko dosiahol v roku 2016 čistý obrat 68 897 065 EUR a zamestnáva 304 zamestnancov v Bratislave, Prievidzi, Košiciach a Banskej Bystrici.
Skupina Atos je celosvetovým technologickým partnerom Olympijských a Paralympijských hier a pôsobí pod značkami Atos, Atos Syntel, Unify a Worldline. Atos je kótovaný na burze cenných papierov CAC40 Paris.
Kontakt pre médiá:

Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486

Téma TASR