Školský servis Tulčík

Našli sme 15 článkov obsahujúcich text "Tulčík"

29. júna 2017 12:32

Žiakov v Tulčíku trénoval Ondrej Kandráč
Poznáte toto logo? Floorball challenge 2017 je celoslovenským projektom Nadácie JOJ s cieľom zapojiť a motivovať žiakov k hre florbalu.

sk
3. mája 2017 14:32

Ôsmaci v Tulčíku dopestovali vlastné priesady
Žiaci sa tak mali možnosť zapojiť do pestovateľskej práce, zažiť radosť a úspech z vynaloženej námahy.

sk
9. februára 2017 11:23

Žiaci v Tulčíku športovali spolu s rodičmi
Žiaci – učitelia – rodičia. Tri dôležité piliere pri výchove a vzdelávaní. Ich vzájomná spolupráca a súčinnosť sú neoddeliteľnou súčasťou každej školy.

sk
19. januára 2017 14:05

Pripomíname si oslobodenie obce Tulčík
Dňa 19. januára si pripomíname 72. výročie oslobodenia Tulčíka, našej obce.

sk
12. januára 2017 10:12

Prameň ako dar
Tulčík 11. január 2017 (skolskysrvis.sk) Spojená knižnica v Tulčíku a školský časopis nesú rovnaký názov - Prameň. Nie každý vie, prečo.

sk
11. januára 2017 13:03

Talenty rastú aj v Tulčíku
Viacerí žiaci sa zapojili do celoslovenskej súťaže „Hovorme o jedle“.

sk
8. novembra 2016 11:38

Škola nie je holubník! Iba občas...
Základnú školu v Tulčíku navštívili americké kingy so svojím chovateľom.

sk
8. novembra 2016 9:26

Žiaci vytvorili školský parlament a prvýkrát zasadali
ZŠ s MŠ Tulčík sa pridala k celoslovenskému projektu s názvom Škola priateľská k deťom.

sk
7. novembra 2016 14:07

Ako zvládnuť prechod na novú školu?
Zmeniť doteraz známe prostredie a začleniť sa do cudzieho kolektívu žiakov je pre každého veľká životná zmena.

sk
3. novembra 2016 14:02

ZŠ s MŠ Tulčík pripravil posedenie pre dedkov a babky
Žiaci Základnej školy v Tulčíku a ich starí rodičia si pripomenuli významný Deň úcty k starším.

sk
12. novembra 2015 8:23

Najúspešnejší v rámci Týždňa vedy a techniky si prevzali ceny
Takéto súťaže sú jedna z ciest ako podporovať tvorivých ľudí, aby to, čo ich zaujíma, mohli ďalej rozvíjať.

sk
10. novembra 2014 9:55

LZ VLK vyhlásilo súťaž o najlepšiu lesoochranársku školu
Hlavnou cenou pre víťaznú školu bude živý koncert zaujímavého hip-hopového zoskupenia Modré hory.

sk
13. júna 2014 11:16

Miniolympijské hry ELBA 2014
Každý druhý rok sa uskutočňujú na Súkromnom športovom gymnáziu ELBA v Prešove Miniolympijské hry. Žiaci 5. - 6. ročníkov ZŠ si môžu zmerať svoje sily v športových disciplínach.

sk
15. februára 2014 9:00

Hľadá sa lesoochranárska škola roka 2014
Žiaci víťaznej školy sa môžu tešiť na koncert Zdenky Prednej na konci školského roka 2013/2014.

sk
25. júna 2013 9:20

Lesoochranárskou školou sa stala ZŠ s MŠ na Tajovského ul. v Poprade
Súťaž vyhlasujú mimovládne nadácie z cieľom podporiť environmentálnu výchovu a podporovať aktivity v radoch detí a mládeže, ktoré smerujú k ochrane prírody.

sk

Téma TASR