Reklama

Ak máte záujem o reklamu alebo propagáciu prostredníctvom portálu Skolskyservis.sk, kontaktujte nás.

Kontakty:Obchodná manažérka portálov
Mária Tarišková
maria.tariskova@tasr.sk
tel.: + 421 2 59 210 314
mobil: +421 905 482 953

Téma TASR