Prvé súťažné práce k Nebuď otrok drog 4 doručené

OTS, 2. októbra 2017 16:20

V rámci literárno-výtvarnej súťaže s protidrogovou tematikou môžu žiaci a študenti základných a stredných škôl vyhrať ceny v celkovej hodnote vyše 5000 eur.

Foto: Nebuď otrok drog
Bratislava 2. októbra (OTS) - Len niekoľko dní po spustení súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci projektu Nebuď otrok drog 4 boli do Tlačovej agentúry Slovenskej republiky doručené prvé súťažné práce.

Úlohou súťažiacich je tvorivo stvárniť odpoveď na otázku "Ako by mi drogy skomplikovali život?" a zamerať sa na to, o čo všetko by ako užívatelia drog (ne)dobrovoľne prišli. Súťažiaci môžu posielať práce, vyhotovené v literárnej alebo výtvarnej podobe, v termíne do 10. 11. 2017. Súťaž prebehne v celkovo v štyroch súťažných kategóriách. Práce budú rozdelené na literárne a výtvarné a ďalej podľa príslušnosti autorov na práce žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.

V druhej fáze súťaže odborná porota spomedzi všetkých doručených prác vyberie 10 finalistov v každej kategórii. Kritériami výberu sú najmä miera naplnenia súťažnej úlohy, zrozumiteľnosť, kvalita spracovania či originalita. Všetky finálové práce budú uverejnené na stránke www.nebudotrokdrog.sk/, na ktorej sa 20.11.2017 spustí hlasovanie verejnosti, ktoré rozhodne o konečnom poradí prác v jednotlivých kategóriách.

Všetci autori finálových prác získajú poukážky na nákup elektroniky a kníh podľa vlastného výberu. Víťazi jednotlivých kategórii, ktorí získajú najvyšší počet hlasov, vyhrajú poukážky v celkovej hodnote 300 eur. Druhí v poradí získajú poukážky v celkovej hodnote 200 eur a tretí v poradí poukážky v celkovej hodnote 100 eur. Cenu v podobe poukážok v celkovej hodnote 40 eur získa aj ďalších 10 súťažiacich, ktorých vyžrebuje organizátor súťaže zo všetkých prác, ktoré sa nedostali do finále. Celkovo bude rozdaných 50 dvojíc poukážok v hodnote vyše 5000 eur.

Všetky informácie o súťaži sú dostupné na www.nebudotrokdrog.sk/.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017.

Téma TASR