Projekt Nebuď otrok drog 5 spoznal víťazov súťaže

OTS, 3. decembra 2018 14:04

Vedomostný kvíz o drogách vyriešilo takmer 5000 žiakov a študentov. Desiati vyžrebovaní sa nielen oboznámili s rizikami spätými s užívaním drog, ale získali tiež hodnotné ceny.

Foto: TASR
Bratislava 3. decembra (OTS) - Do piateho ročníka projektu Nebuď otrok drog sa zapojilo prostredníctvom vedomostného kvízu celkovo 4963 žiakov a študentov. Cieľom projektu, realizovaného Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, bolo prostredníctvom kvízu oboznámiť mládež s rizikami spätými s užívaním drog. Kvíz bol dostupný na webovej stránke projektu www.nebudotrokdrog.sk.

Pre účasť v záverečnom žrebovaní bolo potrebné správne zodpovedať celkovo 15 kvízových otázok, týkajúcich sa viacerých oblastí súvisiacich s drogami. V súlade s pravidlami a štatútom súťaže bolo zo záverečného žrebovania vylúčených celkovo 325 riešiteľov kvízu, ktorí nesplnili niektorú z podmienok účasti v súťaži - predovšetkým nesprávne, neúplne či nepravdivo vyplnili informácie v kontaktnom formulári. Šťastie v žrebovaní sa napokon usmialo na týchto desať výhercov (uvádzame ich v abecednom poradí):

Filip Blaško
Milan Gažúr
Andrea Geročová
Terézia Godová
Ivan Húževka
Martin Kohút
Fanny Kosztyuová
Ľubomír Matis
Tomáš Sotolár
Filip Špitalik

Každý z vyžrebovaných výhercov získal poukážky na nákup elektroniky a kníh podľa vlastného výberu v sieti predajní (e-shopov) partnerov projektu - Andrea Shop a Martinus. Poukážky v hodnote 125+125 eur realizátor projektu doručí výhercom v priebehu najbližších dní.

Projekt bol určený všetkým žiakom II. stupňa základných škôl, špeciálnych škôl a študentom stredných škôl a osemročných gymnázií na území Slovenskej republiky.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.

Téma TASR